Hiện nay Trang thư viện số này đang chạy thử nghiệm, mọi góp ý xin vui lòng liên hệ email dhpythuvien at gmail.com

 • Công nghệ chăn nuôi 

  Đào, Duy Cầu (Lao động - Xã hội, 2004)
  Sách gồm 6 chương với các nội dung: Nhân giống gia súc, thức ăn gia súc, bệnh nhiễm ở gia súc, công nghệ chăn nuôi gia súc, chăn nuôi gia cầm, công nghệ nuôi cá nước ngọt. Cuốn sách đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ...
 • Luận cứ phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây tỉnh Quảng Bình 

  Lại, Vĩnh Cầm (Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, 2004)
  Cuốn sách gồm có ba phần với những nội dung: Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Quảng Bình. Tác động của hệ thống đường Hồ Chí Minh đến môi trường khu vực và những vấn đề phát triển bền vững. Một số kiến ...
 • Nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 

  Phạm, Văn Dũng (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
  Mục tiêu của đề tài là thông qua việc phân tích, nghiên cứu tìm hiểu thực trạng vay nợ nước ngoài và mối quan hệ tác động giữa nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Từ đó, rút ra các nhận xét và đề xuất một ...
 • Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984 - 2004) 

  Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III - Bộ Thủy sản (Nông nghiệp, 2004)
  Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984 - 2004) của Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III, bao gồm 46 bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực: Sinh học, công nghệ, dinh dưỡng, thức ăn, bệnh, môi trường, nguồn ...
 • Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

  Phạm, Văn Chức (Đại học Thái Nguyên, 2011)
  Đánh giá thực trạng công tác thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để có cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế nhằm thu đúng, thu đủ, chống thất thu cho ...

View more