Hiện nay Trang thư viện số này đang chạy thử nghiệm, mọi góp ý xin vui lòng liên hệ email dhpythuvien at gmail.com

 • Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin 

  Nhiều tác giả (Thông tin và Truyền thông, 2019)
  Cuốn Tài liệu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghề CNTT bằng các mô tả chi tiết về công việc chuyên môn của từng vị trí cụ thể, những đòi hỏi về kiến thức, kỹ năng và những tố chất cá nhân tương ứng để nhanh chóng thành ...
 • Công nghệ chăn nuôi 

  Đào, Duy Cầu (Lao động - Xã hội, 2004)
  Sách gồm 6 chương với các nội dung: Nhân giống gia súc, thức ăn gia súc, bệnh nhiễm ở gia súc, công nghệ chăn nuôi gia súc, chăn nuôi gia cầm, công nghệ nuôi cá nước ngọt. Cuốn sách đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ...
 • Luận cứ phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây tỉnh Quảng Bình 

  Lại, Vĩnh Cầm (Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, 2004)
  Cuốn sách gồm có ba phần với những nội dung: Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Quảng Bình. Tác động của hệ thống đường Hồ Chí Minh đến môi trường khu vực và những vấn đề phát triển bền vững. Một số kiến ...
 • Nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 

  Phạm, Văn Dũng (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
  Mục tiêu của đề tài là thông qua việc phân tích, nghiên cứu tìm hiểu thực trạng vay nợ nước ngoài và mối quan hệ tác động giữa nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Từ đó, rút ra các nhận xét và đề xuất một ...
 • Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984 - 2004) 

  Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III - Bộ Thủy sản (Nông nghiệp, 2004)
  Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984 - 2004) của Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III, bao gồm 46 bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực: Sinh học, công nghệ, dinh dưỡng, thức ăn, bệnh, môi trường, nguồn ...

View more