Now showing items 1-1 of 1

    • Cái chết của người chào hàng 

      Acto, Milo (Sân khấu, 2006)
      "Cái chết của người chào hàng" tác giả đã đề cập đến số phận bi đát của con người bình thường, luôn luôn theo đuổi ảo tưởng thành đạt trong một xã hội đầy cạnh tranh theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Tác giả nêu lên vấn đề con ...