Now showing items 1-1 of 1

    • Tuyển tập truyện ngắn Akutagava 

      Akutagava (Hội nhà văn, 2000)
      Akutagava được coi là bậc thầy ưu tú của truyện ngắn, là một trong những người khởi đầu của nền văn học hiện đại Nhật Bản, người góp phần quan trọng để đưa nền văn học ấy hòa với dòng chung của văn học thế giới. Đặc điểm ...