Now showing items 1-1 of 1

    • I. Baben - Tuyển tập 

      Baben, Ilia Êrenbua (Văn hóa thông tin, 2001)
      I. Baben (1894 – 1941) được đánh giá là nhà văn Do Thái đầu tiên bước vào văn đàn Nga với tư cách là một tác giả văn xuôi Nga. Cuốn sách là tuyển tập những tác phẩm tiêu biểu của Baben: Tập đoàn quân kỵ binh, Vượt sông ...