Now showing items 1-1 of 1

    • Miếng da lừa 

      Balzac, H. De (Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2001)
      Tiểu thuyết "Miếng da lừa" là một trong những tác phẩm xuất sắc đầu tiên của Honoré de Balzac. Đây là một trong số rất ít tác phẩm Balzac sử dụng yếu tố hiện thực huyền ảo - là một trong những đặc điểm nổi bật mà văn học ...