Now showing items 1-11 of 11

  • Tấn trò đời. Tập 1 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 1999)
   Honoré de Balzac dành nhiều công sức, thời gian cho việc viết tiểu thuyết và phần lớn số tiểu thuyết ông viết được gộp chung thành tác phẩm duy nhất mang tên La Comédie humaine (bản dịch tiếng Việt có tên gọi "Tấn trò ...
  • Tấn trò đời. Tập 11 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 2001)
   Tấn trò đời gồm 137 tác phẩm trong đó có 87 tác phẩm đã hoàn thiện (tiểu thuyết, tiểu luận, khảo cứu) và 50 tác phẩm còn bỏ ngỏ (trong đó có một số tác phẩm chỉ có tên tựa đề). 137 tác phẩm này được Balzac gộp lại vào năm ...
  • Tấn trò đời. Tập 14 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 2001)
   Tựa đề "Tấn trò đời" được Balzac đặt theo tên tác phẩm Vở kịch thần thánh (Divina commedia) của Dante Alighieri (1265-1321). Balzac muốn cho thấy ý định của ông khi viết các tác phẩm trong "Tấn trò đời": tả về cái địa ngục ...
  • Tấn trò đời. Tập 2 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 1999)
   Tấn trò đời gồm 137 tác phẩm trong đó có 87 tác phẩm đã hoàn thiện (tiểu thuyết, tiểu luận, khảo cứu) và 50 tác phẩm còn bỏ ngỏ (trong đó có một số tác phẩm chỉ có tên tựa đề). 137 tác phẩm này được Balzac gộp lại vào năm ...
  • Tấn trò đời. Tập 3 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 1999)
   Tấn trò đời gồm 137 tác phẩm trong đó có 87 tác phẩm đã hoàn thiện (tiểu thuyết, tiểu luận, khảo cứu) và 50 tác phẩm còn bỏ ngỏ (trong đó có một số tác phẩm chỉ có tên tựa đề). Những tác phẩm trong Tấn trò đời vừa gắn kết ...
  • Tấn trò đời. Tập 4 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 1999)
   Balzac quan niệm xã hội là một chỉnh thể, tất cả các sự kiện đều tác động, ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau một cách hết sức chặt chẽ như trong giới tự nhiên. Tất cả những đặc điểm ấy gây cho độc giả ấn tượng như đang sống ...
  • Tấn trò đời. Tập 5 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 2000)
   Tựa đề "Tấn trò đời" được Balzac đặt theo tên tác phẩm Vở kịch thần thánh (Divina commedia) của Dante Alighieri (1265-1321). Balzac muốn cho thấy ý định của ông khi viết các tác phẩm trong "Tấn trò đời": tả về cái địa ngục ...
  • Tấn trò đời. Tập 6 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 2000)
   Tấn trò đời gồm 137 tác phẩm trong đó có 87 tác phẩm đã hoàn thiện (tiểu thuyết, tiểu luận, khảo cứu) và 50 tác phẩm còn bỏ ngỏ (trong đó có một số tác phẩm chỉ có tên tựa đề). Những tác phẩm trong Tấn trò đời vừa gắn kết ...
  • Tấn trò đời. Tập 7 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 2000)
   Tựa đề "Tấn trò đời" được Balzac đặt theo tên tác phẩm Vở kịch thần thánh (Divina commedia) của Dante Alighieri (1265-1321). Balzac muốn cho thấy ý định của ông khi viết các tác phẩm trong "Tấn trò đời": tả về cái địa ngục ...
  • Tấn trò đời. Tập 8 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 2000)
   Tựa đề "Tấn trò đời" được Balzac đặt theo tên tác phẩm Vở kịch thần thánh (Divina commedia) của Dante Alighieri (1265-1321). Balzac muốn cho thấy ý định của ông khi viết các tác phẩm trong "Tấn trò đời": tả về cái địa ngục ...
  • Tấn trò đời. Tập 9 

   Balzac, Honoré de (Thế giới, 2000)
   Tấn trò đời gồm 137 tác phẩm trong đó có 87 tác phẩm đã hoàn thiện (tiểu thuyết, tiểu luận, khảo cứu) và 50 tác phẩm còn bỏ ngỏ (trong đó có một số tác phẩm chỉ có tên tựa đề). 137 tác phẩm này được Balzac gộp lại vào năm ...