Now showing items 1-2 of 2

  • Càn Long đại đế. Tập II 

   Diệp, Hách Na Lạp; Đồ, Hồng (Hội Nhà văn, 2000)
   Càn Long đại đế. Tập II giới thiệu về cuộc đời vua Càn Long một trong những vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời thông qua cuốn sách này sẽ giúp các bạn biết được thế sự của đất nước Trung Quốc thời bấy giờ.
  • Càn Long đại đế. Tập III 

   Diệp, Hách Na Lạp; Đồ, Hồng (Hội Nhà văn, 2000)
   Càn Long đại đế. Tập III tiếp tục khắc họa lên chân dung của người đế vương nổi tiếng Trung Quốc, thông qua cuốn sách không chỉ làm nổi bật lên hình ảnh của vua Càn Long mà còn nổi bật lên triều đình phong kiến và xã hội ...