Now showing items 1-1 of 1

    • Tầng thứ nhất 

      Dili (Văn học, 2010)
      Tập truyện "Tầng thứ nhất" của tác giả Dili bao gồm 16 truyện ngắn được xem là hay nhất và mới nhất của Dili vào thời điểm bấy giờ. Cuốn sách giới thiệu bạn đọc các truyện ngắn: Tầng thứ nhất, Người cùng chung cư, Chiếc ...