Now showing items 1-1 of 1

    • Ma sói 

      Vargas, Fred (Hội Nhà văn, 2010)
      Mở đầu câu chuyện: Thứ Ba, bốn con cừu bị cắn đứt họng trên đỉnh Ventebrune, dãy núi Alpes. Thứ Năm, chín con tại vùng Pierrefort. Một con sói đơn lẻ? Xảo quyệt, tàn bạo, mông kéo lê trên cặp chân xám. Con Vật vùng Mercantour. ...