Now showing items 1-2 of 2

  • Ba người lính ngự lâm. Tập 2 

   Dumas, Alexandre (Văn học, 2004)
   Tình cờ gặp gỡ ở Paris, chàng quý tộc tỉnh lẻ d’Artagnan kết thân cùng ba người lính ngự lâm Athos, Aramis, Porthos. Từ bốn con người với những tính cách hoàn toàn khác biệt - nhà quý tộc Athos mẫu mực từ trong ra ...
  • Cái chết của ba người lính ngự lâm. Tập 1 

   Dumas, Alexandre (Đà Nẵng, 2002)
   Đây là một trong những tiểu thuyết lãng mạn lịch sử nổi tiếng nhất thế giới. Ba người lính ngự lâm kể về cuộc phưu lưu của chàng quý tộc trẻ tuổi D’ Artagnan cùng ba người bạn thuộc đội Ngự lâm của Vui Louis VIII: Athos, ...