Now showing items 1-1 of 1

    • Quan thanh tra 

      GôGôn (Sân khấu, 2006)
      Vở kịch dựa theo một số gợi ý của đại văn hào Puskin, kể về một tay công chức quèn lang thang đến thị trấn miền Nam rồi bị tưởng nhầm là quan thanh tra từ thủ đô Peterburg đi thị sát. Vốn là những kẻ tham nhũng, bọn chúng ...