Now showing items 1-2 of 2

  • Kẻ vô luân 

   Gide, André (Văn nghệ, 2007)
   Gide vẫn trung thành với bản chất con người, coi thường những hình thức phù phiếm, giả tạo. Ông nâng tầm quan điểm của mình lên thành triết lý trong Kẻ vô luân, kể về Michel, kẻ vượt qua mọi rào cản đạo đức trong hành trình ...
  • Sương Tỳ Hải: Tiểu luận và tuỳ bút 

   Camus, Albert; Heidegger, Macbin; Gide, André (Văn nghệ, 2007)
   Tuyển tập này gồm những bản văn dịch của ba nhà văn, nhà tư tưởng hiện đại Tây Phương Albert Camus, André Gide, Martin Heidegger.