Now showing items 1-3 of 3

  • Macxim Gorki - Tuyển tập truyện ngắn. Tập 1 

   Gorki, Macxim (Đà Nẵng, 2001)
   Macxim Gorki - Tuyển tập truyện ngắn. Tập 1 chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông về thể loại truyện ngắn, bao gồm cả những truyện mà yếu tố lạng mạn chiếm ưu thế (Makar Tsuđra, Bà lão Idecghin, Bài ca chim ưng), ...
  • Macxim Gorki - Tuyển tập truyện ngắn. Tập 2 

   Gorki, Macxim (Đà Nẵng, 2001)
   Macxim Gorki - Tuyển tập truyện ngắn. Tập 2 chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông về thể loại truyện ngắn bao gồm: Vợ chồng Orlốp, Hai mươi sáu và một, Bài ca chim báo bão, Những mẫu chuyện nước Ý, Một con người ...
  • Macxim Gorki. Tập 1: Tiểu thuyết tự thuật 

   Gorki, Macxim (Văn hóa thông tin, 2004)
   Macxim Gorki (1864 - 1934) là nhà văn vĩ đại của giai cấp vô sản, là ngọn cờ đầu của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đời hoạt động văn học ngót nửa thế kỷ, ông đã để lại một sự nghiệp chói lọi, một di sản ...