Now showing items 1-1 of 1

    • Tuyển tập truyện ngắn Guy De Maupassant 

      Guy, De Maupassant (Hội nhà văn, 2000)
      Tập truyện này giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm của Guy De Maupassant. Tư tưởng phê bình của Maupassant thường nhắm vào luân lý đạo đức xã hội. Cái nhìn căn bản của ông là đề tài hiện thực, ảnh hưởng của Flaubert, và ...