Now showing items 1-1 of 1

    • Không lạc loài 

      Phạm, Thành Trung; Lê, Anh Hoài (Hội nhà văn, 2009)
      Không lạc loài kể chuyện 15 năm của một chàng trai bị coi là dị biệt, là thuộc thế giới thứ ba. Người chấp bút đã thuật lại theo lối kể không tuyến tính, kết cấu kiểu văn học, "kèm theo chủ quan của người kể" trong đó. ...