Now showing items 1-1 of 1

    • Thượng kinh ký sự: Kể chuyện lên kinh 

      Lê, Hữu Trác (Thanh Hóa, 2002)
      "Thượng kinh ký sự" là tác phẩm văn học tiêu biểu của Hải Thượng, trong đó thể hiện sinh động và sâu sắc con người Hải Thượng, khiến ta càng trọng mến phẩm chất thanh cao của Cụ là dứt khoát từ bỏ công danh phú quý để dốc ...