Now showing items 1-1 of 1

    • Lịch sử văn học Trung Quốc. Tập 2 

      Lê, Huy Tiêu; Lương, Duy Thứ; Ngô, Hoàng Mai (Giáo dục, 2007)
      Khái quát bối cảnh xã hội Trung Quốc thời trung đại. Giới thiệu quá trình phát triển của văn học cùng với những tác giả, tác phẩm tiêu biểu qua các triều đại từ nhà Tống, Nguyên, Minh đến nhà Thanh.