Now showing items 1-1 of 1

    • Trước giờ nổ súng: Tiểu thuyết 

      Lê, Khâm (Văn học, 2007)
      "Trước giờ nổ súng" giới thiệu đến bạn đọc về đất nước và con người Lào trong trong thời bấy giờ, tác giả không chỉ xây dựng thành công xuất sắc không gian và thời gian nghệ thuật mà còn tỏ ra có tài trong nghệ thuật phân ...