Now showing items 369-388 of 636

  • Phát triển bền vững du lịch biển Thành phố Nha Trang 

   Nguyễn, Trịnh Ngọc Hiền (Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chi Minh, 2009)
   Đề tài tập trung vào việc vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững du lịch trên thế giới và Việt Nam soi sáng cho việc đánh giá khả năng phát triển loại hình du lịch này tại Nha Trang, góp phần ...
  • Phát triển các loại hình du lịch huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang theo hướng bền vững 

   Đinh, Thị Thanh Mai (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2011)
   Luận văn vận dụng lý thuyết về phát triển du lịch bền vững trên thế giới và Việt Nam để phân tích tiềm năng, những lợi thế so sánh và thực trạng phát triển các loại hình du lịch ở huyện đảo Phú Quốc, từ đó đưa ra những ...
  • Phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh trong xu thế hội nhập 

   Đỗ, Thu Trang (Đại học Thái Nguyên, 2011)
   Luận văn vận dụng có chọn lọc cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch trên thế giới và Việt Nam vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch, kết quả hoạt động du lịch của tỉnh, từ đó đề ...
  • Phong trào Duy Tân: Biên khảo 

   Nguyễn, Văn Xuân (Lá Bối, 1970)
   Cuốn sách này đề cập tương đối đầy đủ về lãnh đạo, tổ chức, phát triển phong trào; biểu lộ những sắc thái và khả năng khác nhau của từng địa phương. Phong trào Duy Tân xuất hiện như một ánh sáng lồ lộ, phát ra tiếng vang ...
  • Phong tục các dân tộc Đông Nam Á 

   Ngô, Văn Doanh; Vũ, Quang Thiện (Văn hoá dân tộc, 1997)
   Cuốn sách là kết quả của một quá trình gom góp thu nhặt các bài viết của các thế hệ học giả, các nhà chức trách và các khách du lịch Âu Châu và bản địa công bố từ đầu thế kỷ 19 đến nay. Cuốn sách giới thiệu những phong tục ...
  • Phòng tránh máy bay địch bắn phá 

   Hồng Dân (Phổ thông, 1966)
   Tập sách này giới thiệu với bạn đọc một số hiểu biết thông thường và kinh nghiệm cần thiết về phòng tránh bom, đạn dịch. Tác hại của bom đạn Mỹ, sơ tán và phân tán, làm hầm hố ẩn nấp, ngụy trang và giữ bí mật, canh gác máy ...
  • Phố và đường Hà Nội 

   Nguyễn, Vinh Phúc (Giao thông vận tải, 2004)
   Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc 601 tên đường, phố của thủ đô Hà Nội đã có đến năm 2003, dưới dạng mục từ và được sắp xếp theo trật tự chữ cái a, b, c. Trong mỗi mục từ, tên gọi giới thiệu về vị trí, lịch sử phát triển, ...
  • Phủ Biên Tạp Lục. Tập I Quyển 1, 2 và 3 

   Lê, Quý Đôn (Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1972)
   Phủ biên tạp lục là bộ sách của Lê Quý Đôn ghi chép lại hầu hết các thông tin quan trọng về kinh tế và xã hội của xứ Đàng Trong trong gần 200 năm từ cuối thế kỷ 16 đến thời kỳ ông làm quan Hiệp trấn xứ Thuận Hóa của chính ...
  • Phủ Biên Tạp Lục. Tập II Quyển 4, 5 và 6 

   Lê, Quý Đôn (Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1972)
   Phủ biên tạp lục là bộ sách của Lê Quý Đôn ghi chép lại hầu hết các thông tin quan trọng về kinh tế và xã hội của xứ Đàng Trong, trong gần 200 năm từ cuối thế kỷ 16 đến thời kỳ ông làm quan Hiệp trấn xứ Thuận Hóa của chính ...
  • Phương Đình dư địa chí 

   Nguyễn, Văn Siêu (Văn hóa thông tin, 2001)
   Phương Đình dư địa chí là một trong năm bộ sách Phương Đình, những tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Văn Siêu, một trong những bậc học giả danh tiếng của Bắc Hà, thời Nhà Nguyễn. Tác phẩm này cung cấp tư liệu quý về địa chí ...
  • Planning for Tourism, Leisure and Sustainability: International Case Studies 

   Travis, Anthony S. (CABI, 2011)
   Providing a wide range of case studies in sustainable tourism planning, this authoritative work presents cases at both international and national levels as well as on a regional, sub-regional, urban, local and site scale. ...
  • Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820 - 1918) 

   Poisson, Emmanuel (Đà Nẵng, 2006)
   Chuyên khảo gồm 8 chương khảo cứu các góc nhìn khác nhau về hệ thống quan lại ở Việt Nam trong một giai đoạn đầy biến động và nhiều thử thách 1820-1918. Với các nguồn tư liệu phong phú và có giá trị cao, tác giả đã trình ...
  • Quang Trung - Anh hùng dân tộc 1788-1792 

   Hoa Bằng (Bốn phương, 1951)
   Quang Trung anh hùng dân tộc 1788-1792 nói về cuộc đời, sự nghiệp cũng như những giai thoại xung quanh anh hùng áo vải Quang Trung. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Phần 1. Quật khởi: thời loạn, Hà thành Qui Nhơn rồi Quảng ...
  • Quân và dân Miền Bắc anh hùng lập chiến công oanh liệt bắn rơi 1000 máy bay Mỹ 

   Hồ, Quý Ba (Quân đội Nhân dân, 1966)
   Thư khen ngợi và động viên của TW Đảng, Hồ Chủ Tịch và Uỷ ban thường vụ Quốc hội khen đồng bào và quân đội nhân dịp bắn rơi 1000 máy bay Mỹ. Những câu chuyện về tinh thần, ý chí, những tấm gương tiêu biểu của quân và dân ta.
  • Quần thể di tích Huế 

   Phan, Thuận An (Trẻ, 2005)
   Cuốn sách "Quần thể di tích Huế" trình bày 2 nội dung chính, đó là: Huế, UNESCO và di sản Văn hóa thế giới đầu tiên của Việt Nam. Diện mạo và giá trị quần thể di tích Huế gồm thành quách, cung điện, lăng tẩm và một số di ...
  • Quần thư khảo biện 

   Lê, Quý Đôn (Khoa học xã hội, 1995)
   "Quần thư khảo biện" là những lời bàn luận có khảo cứu so sánh và minh chứng của Lê Quý Đôn về các nhân vật, các sự kiện lịch sử của Trung Quốc từ Hạ, Thượng, Chu cho đến Đường Tống. Qua mấy trăm lời bàn, tác giả đề cập ...
  • Quảng Nam qua các thời đại. Quyển thượng 

   Phan, Du (Thời mới, 1974)
   Quảng Nam qua các thời đại là công trình nghiên cứu về đất Quảng Nam từ khi còn là lãnh thổ của Chiêm Thành đến khi trở thành một phần lãnh thổ của Đại Việt. Trong suốt nhiều thập niên qua, tập sách này luôn được đánh giá ...
  • Quốc sử di biên 

   Phan, Thúc Trực (Văn hóa thông tin, 2009)
   Quốc sử di biên là bộ sử viết bằng chữ Hán ghi chép các sự kiện diễn ra vào triều Nguyễn, bắt đầu từ đời vua Gia Long đến đời vua Thiệu Trị, do Phan Thúc Trực biên soạn vào khoảng năm niên hiệu Tự Đức năm thứ 4 đến thứ 5 ...
  • Quốc triều chánh biên toát yếu 

   Cao, Xuân Dục (Nhóm Nghiên cứu sử địa Việt Nam, 1972)
   Đây là bộ sử chính thức của triều Nguyễn do Quốc sử Quán ghi chép bằng chữ Hán theo lối biên niên, các sự việc xảy ra từ đời Gia Long về sau. Sách gồm 6 cuốn ghi chép về các việc từ khi Nguyễn Ánh mới ra đời (1761) cho đến ...
  • Quốc triều hương khoa lục 

   Cao, Xuân Dục (Lao động, 2011)
   Quốc triều hương khoa lục của Đông các Đại học sĩ Cao Xuân Dục ghi chép khá chính xác các thể thức, kết quả của 47 khoa thi Hương và tiểu sử vắn tắt của 5226 người đậu (cử nhân, hương cống) của cả nước dưới triều Nguyễn ...