Now showing items 405-424 of 636

  • Tam giác Trung Quốc - Campuchia - Việt Nam 

   Bớc-sét, Uyn-Phrết (Thông tin lý luận, 1986)
   Cuốn sách cung cấp nhiều tư liệu giúp ta vẽ nên bức tranh khá đầy đủ về cuộc sống của nhân dân Campuchia trong cái lò sát sinh mang nhãn hiệu Pônpốt Iêngxari. Đồng thời cuốn sách cũng làm rõ được một phần nào thái độ của ...
  • Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá: Môn Lịch sử 

   Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hà Nội, 2016)
   Tài liệu trình bày những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Quy trình, kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Vận dụng quy trình, ...
  • Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên trung học phổ thông về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá: Môn Địa lí 

   Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hà Nội, 2016)
   Tài liệu trình bày những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Quy trình, kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Vận dụng quy trình, ...
  • Tâm tình đất nước 

   Nguyễn, Khắc Viện (Khoa học xã hội, 2007)
   Trong tác phẩm Tâm tình đất nước bác sĩ Nguyễn Khắc Viện giúp người đọc có một chuyến “du lịch” qua những trang sách, đi khắp đất nước Việt Nam, gặp gỡ những con người, những nền văn hóa của các dân tộc. Từ thủ đô Hà Nội ...
  • Tâm tình đất nước 

   Nguyễn, Khắc Viện (Khoa học xã hội, 2007)
   Trong tác phẩm "Tâm tình đất nước" bác sĩ Nguyễn Khắc Viện giúp người đọc có một chuyến “du lịch” qua những trang sách, đi khắp đất nước Việt Nam, “gặp gỡ” những con người, những nền văn hóa của các dân tộc. Từ thủ đô Hà ...
  • Tây Bắc: Vùng đất - con người 

   Nhiều tác giả (Quân đội nhân dân, 2010)
   Cuốn sách cung cấp những thôn tin tổng quát về địa danh lịch sử, gắn liền với những chiến dịch nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - một địa bàn chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước.
  • Tây Nguyên: Vùng đất - con người 

   Nhiều tác giả (Quân đội nhân dân, 2010)
   Cuốn sách cung cấp thông tin tổng quát về một cao nguyên giàu đẹp - một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Đặc biệt, những di tích, thắng cảnh, những nét độc đáo của văn ...
  • Tây Ninh xưa 

   Huỳnh, Minh (Thanh niên, 2001)
   "Tây Ninh xưa" nằm trong bộ sách" Sưu khảo các tỉnh, thành năm xưa của tác giả Huỳnh Minh, Tác phẩm trình bày một số nội dung như: Địa lý, di tích lịch sử, nhân vật lịch sử, sinh hoạt tôn giáo, huyền thoại giai thoại, văn ...
  • Tây Sơn Nguyễn Huệ 

   Phan, Huy Lê; Nguyễn, Lý; Nguyễn, Văn Chương (Ty Văn hóa thông tin Nghĩa Bình, 1978)
   Góp phần tìm hiểu lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn và sự nghiệp của Quang Trung Nguyễn Huệ, đồng thời công bố một số tư liệu mới phát hiện ở Nghĩa Bình.
  • Thailand 

   Williams, China; Beales, Mark; Bewer, Tim (Lonely Planet, 2014)
   Friendly and fun-loving, exotic and tropical, cultured and historic, Thailand radiates a golden hue from its glittering temples and tropical beaches to the ever-comforting Thai smile. Lonely Planet will get you to the heart ...
  • Tháp Chàm ở Việt Nam 

   Sharma, J. C. (Khoa học xã hội, 1992)
   Giới thiệu về lịch sử vùng đất và con người dân tộc Chàm ở Việt Nam. Đặc điểm kinh tế, xã hội, kiến trúc và điêu khắc của dân tộc Chàm. Giới thiệu hơn 100 bức ảnh về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của các công trình ...
  • Thần tích Đức Thánh Trần 

   Ban Văn hóa Hội Bắc Việt tương tế phụng (Hà Nội, 1963)
   Sách giới thiệu về sự nghiệp của một vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Đức Trần Hưng Đạo Đại Vương giữa khi tổ quốc lâm nguy, giang sơn nghiêng ngửa hầu như sắp chìm đắm trong hận sầu vong quốc, Ngài đã đem về đại chiến thắng ...
  • Theo dòng lịch sử - Những vùng Đất, Thần và Tam thức người Việt 

   Trần, Quốc Vượng (Văn hóa thông tin, 1996)
   Cuốn sách đề cập đến những nội dung chính sau: nhớ về Đất Tổ, nghĩ về Đất Tổ Đền Hùng, Đất Tổ huyền thoại và lịch sử, vài suy nghĩ tản mạn về trống Đồng, mấy ý kiến về trống Đồng và tâm thức Việt cổ,...
  • Theo dòng lịch sử dân tộc 

   Nguyễn, Phan Quang (Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004)
   Nội dung các luận văn trong cuốn sách "Theo dòng lịch sử dân tộc" đề cập một số vấn đề có ý nghĩa quan trọng gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, là những vấn đề trước đây từng được và hiện nay vẫn ...
  • Thế giới 5000 năm 

   Chu, Hữu Chi (Văn hóa thông tin, 2002)
   Lịch sử ghi chép lại cuộc sống và đấu tranh của loài người theo sự phát triển tuần tự của lịch sử: Thế giới cổ đại, thế giới cận đại và thế giới hiện đại
  • Thế thứ các triều vua Việt Nam 

   Nguyễn, Khắc Thuần (Giáo dục, 1995)
   Giới thiệu thế thứ và niên hiệu của các triều vua Việt Nam từ thời sơ sử đến triều Nguyễn như: họ tên các vua, thân sinh và thân mẫu, ngày tháng năm sinh, năm được lập làm thái tử và lên ngôi,...
  • Things That Matter: Three Decades of Passions, Pastimes and Politics 

   Krauthammer, Charles (Crown Forum, 2013)
   From America’s preeminent columnist, named by the Financial Times the most influential commentator in the nation, the long-awaited collection of Charles Krauthammer’s essential, timeless writings. A brilliant stylist known ...
  • Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang 

   Nguyễn, Văn Hầu (Hương Sen, 1972)
   Nguyễn Văn Hầu là nhà nghiên cứu đã khiêm tốn đi sâu vào lòng đất của vùng quê ruột thịt mà ông bà đã định cư từ trước. Nguyễn Văn Hầu đã đặt vùng đồng bằng phía Tây Nam trong trong cái nhìn của cả nước. Sách báo tham khảo ...
  • Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại 

   Nguyễn, Vũ Tuấn Anh (1999)
   Cuốn "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại" nhằm chứng minh một thời huyền sử đã đi sâu vào tâm linh người Việt về một nước Văn Lang dưới thời các vua Hùng. Nội dung chính của cuốn sách là qua những truyền ...
  • Thời đại Hùng Vương 

   Văn Tân (Khoa học Xã hội, 1976)
   Từ năm 1960, Viện Sử học bắt đầu nghiên cứu đề tài về thời đại Hùng Vương, thông qua hội đồng Viện Sử học, các đồng chí Văn Tân, Lê Văn Lan, Hoàng Hưng đã soạn thảo đề cương và biên soạn thành sách" Thời đại Hùng Vương". ...