Now showing items 43-62 of 636

  • Cà Mau xưa 

   Nghê, Văn Lương; Huỳnh, Minh (Thanh niên, 2003)
   Cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Trình bày những khái niệm cơ bản về vị trí, địa lý, bờ biển và khí hậu của Cà Mau. Chương 2: Nông sản, lâm sản, thuỷ lợi và hải sản, công nghệ, kỹ nghệ, sản phẩm đặc biệt. Chương 3: Nền ...
  • Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ - Kissinger tại Paris 

   Lưu, Văn Lợi; Nguyễn, Anh Vũ (Công an nhân dân, 2002)
   Sách viết về cuộc tiếp xúc Việt Nam - Mỹ trước hội nghị Pari. Các cuộc thương lượng giữa Lê Đức Thọ với Kissinger tại Pari về lập lại hoà bình ở Việt Nam (1968-1971).
  • Các giai thoại Nam Kỳ lục tỉnh 

   Hứa, Hoành (Đại Nam, 1997)
   Các giai thoại về địa danh, con người ở Nam Kỳ lục tỉnh thời gian 1850-1954.
  • Các nền văn hóa cổ Việt Nam: Từ thời nguyên thủy đến thế kỷ 19 

   Hoàng, Xuân Chinh (Văn hóa thông tin, 2009)
   “Các nền văn hóa cổ Việt Nam” tập hợp các tài liệu nghiên cứu về các nền văn hóa khảo cổ trên đất nước từ khi xuất hiện con người đến thời Nguyễn. Bên cạnh các công trình khảo cổ mang tính tổng hợp xuyên suốt tiến trình ...
  • Các nhà chính trị. Tập 10 

   Lê, Minh Quốc (Trẻ, 2009)
   Tập sách kể về các nhân vật lừng lẫy một thời, thể hiện rõ nét nhân cách mẫu mực của người cách mạng trong tù đày, lúc hiên ngang bước lên máy chém. Khí phách anh dũng còn khiến thế hệ sau đời đời ngưỡng mộ, công đức của ...
  • Các triều đại Việt Nam 

   Quỳnh Cư; Đỗ, Đức Hùng (Thanh Niên, 2009)
   Giới thiệu lịch sử các triều đại Việt Nam từ thời vua Hùng đến vua Bảo Đại. Các giai đoạn gắn với mỗi vị vua, các ông hoàng bà chúa của mỗi triều đại.
  • Các triều đại Việt Nam 

   Quỳnh Cư; Đỗ, Đức Hùng (Thanh Niên, 2005)
   Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc một lịch trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại, ông vua bà chúa từ vua Hùng đến vua Bảo Đại. Tác giả đề cập đến các chi tiết, các giaii thoại gắn liền với mỗi vị vua, các ông ...
  • Các triều đại Việt Nam 

   Quỳnh Cư; Đỗ, Đức Hùng (Thanh niên, 2005)
   Các triều đại Việt Nam cung cấp nhiều thông tin cơ bản, bao quát toàn bộ tiến trình phát triển lịch sử dân tộc. Các công tích hành trạng của những vị vua từ thời Hùng Vương dựng nước đến khi vương triều Nguyễn chính thức ...
  • Các trường phái sử học 

   Bourde', Guy; Martin, Hervé (Viện Sử học, 2001)
   Cuốn sách này không chỉ viết về các trường phái lịch sử phương Tây và tập trung chủ yếu vào các tác giả Pháp mà còn đề cập đến những vấn đề chung của mọi thời đại và mọi quốc gia. Nội dung chính của cuốn sách gồm: Các quan ...
  • Các vị nữ danh nhân Việt Nam. Tập 8 

   Lê, Minh Quốc (Trẻ, 2009)
   Tập sách kể về những người phụ nữ xuất chúng với phẩm hạnh cao quý. Họ ở bất kỳ đời nào thời nào, ở bất cứ công việc nào từ làm khoa học, sáng tác văn thơ, giết giặc, trị nước, mà nam giới khó bì kịp.
  • Các vị tổ ngành nghề Việt Nam. Tập 1 

   Lê, Minh Quốc (Trẻ, 2009)
   Các vị tổ ngành nghề Việt Nam” là tập sách mở đầu cho bộ sách nhiều tập KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn. Giúp cho bạn đọc - nhất là thanh niên - hiểu được sự hình thành của các ngành nghề và ...
  • Các vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam 

   Trần, Hồng Đức (Văn hóa thông tin, 2006)
   Sách giới thiệu về các nhà khoa bảng nước ta từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XX . Nội dung chính của cuốn sách được chia thành 3 phần: Phần 1: Một số nét về việc học hành, thi cử dưới thời phong kiến (Từ vương triều Lý 1010 - ...
  • Cách mạng Tây Sơn 

   Văn Tân (Văn Sử Địa, 1958)
   “Cách Mạng Tây Sơn” viết về lịch sử của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn của ba anh em Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ - Nguyễn Lữ. Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau: Xã hội Việt Nam trước ngày anh em Tây Sơn khởi ...
  • Cách mạng văn hoá liệt truyện. Tập 1 

   Thiên, Đảo Hồ (Mũi Cà Mau, 2003)
   Tập kí sự ghi chép đặc biệt về một thời kỳ lịch sử của Trung Quốc là cuộc đại cách mạng văn hoá. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Tai hoạ từ Lư Sơn. Chương 2: Việc xuống núi và nổi dậy của Lâm Bưu. Chương 3: Giang ...
  • Cách mạng văn hoá liệt truyện. Tập 2 

   Thiên, Đảo Hồ (Mũi Cà Mau, 2003)
   Tập kí sự ghi chép đặc biệt về một thời kỳ lịch sử của Trung Quốc là cuộc đại cách mạng văn hoá. Nội dung cuốn sách gồm 2 chương: Chương 1. Oan hồn công thần. Chương 2. Ôn thần quỷ dữ.
  • Cách mạng văn hoá liệt truyện. Tập 3 

   Thiên, Đảo Hồ (Mũi Cà Mau, 2008)
   Tập kí sự ghi chép đặc biệt về một thời kỳ lịch sử của Trung Quốc là cuộc đại cách mạng văn hoá. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1. Đặng Tiểu Bình vào Trung Nam Hải lần thứ hai. Chương 2: Cuộc chiến sống mái. Chương ...
  • Câu chuyện Do Thái. Tập 1: Lịch sử thăng trầm của một dân tộc 

   Đặng, Hoàng Xa (Hồng Đức, 2018)
   Cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử đất nước Israel thông qua những nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực như bản sắc Do Thái, tôn giáo, những xung đột, hiệp ước và tiến trình hoà bình, chính sách phát triển kinh tế...
  • Cây kim chỉ nam 

   Phan, Đình Long (Bảo tồn, 1928)
   Cuốn sách Cây kim chỉ nam của tác giả Phan Đình Long được xuất bản năm 1928. Cuốn sách là lịch sử giản yếu Việt Nam dùng cho dân chúng, nội dung chủ yếu bàn luận về vấn đề yêu nước và bảo vệ đất nước.
  • Cần Thơ xưa: Loại sách Sưu Khảo các Tỉnh, Thành năm xưa 

   Huỳnh, Minh (Thanh niên, 2001)
   Tiếp tục chương trình biên khảo về địa lí các tỉnh thành năm xưa, để có thể giúp bạn đọc tìm hiểu và mến yêu sông núi nước non nhà, tác giả Huỳnh Minh giới thiệu tiếp chuyên khảo "Cần Thơ xưa'"- một địa danh nổi tiếng, là ...
  • Cần Vương: Lê Duy Mật kháng Trịnh 

   Phan, Trần Chúc (Chính Ký, 1957)
   Cuốn sách nói về cuộc đời và hoạt động kháng Trịnh của Lê Duy Mật. Từ khi vị chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam - Trịnh Tùng "phù Lê" giành lại giang sơn từ tay nhà Mạc. Từ đó một tháng hai kỳ, ngày Sóc và ngày ...