Now showing items 457-476 of 636

  • Vấn đề kết hợp nhiệm vụ dân tộc và dân chủ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam (1954-1975) 

   Nguyễn, Thanh Tâm (Viện Lịch sử Đảng, 2007)
   Nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về kết hợp nhiệm vụ dân tộc và dân chủ trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và chiến tranh cách mạng. Bối cảnh lịch sử, yêu cầu cách mạng trong ...
  • Vấn đề Nam, Bắc Cao Ly 

   Việt Tùng (Kỷ nguyên mới, 1950)
   Vấn đề Nam, Bắc Cao Ly không phải rằng chí từ 1945 là năm trận thế giới chiến tranh lần thứ hai kết liễu, nước Đại Hàn mới bị các lực lượng quốc tế chi phối. Thực ra Đại Hàn đã trở nên một mục phiêu của chính trị quốc tế ...
  • Vấn đề tổ chức du lịch sinh thái ở Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh 

   Trịnh, Văn Anh (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2008)
   Luận văn nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái Cần Giờ. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng du lịch sinh thái Cần Giờ, đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái góp phần cải thiện đời sống ...
  • Văn bia thời Lý Trần 

   Lâm, Giang; Phạm, Văn Thắm; Phạm, Thị Hoa (2007)
   Cuốn sách Văn bia thời Lý - Trần nói về địa vị đỉnh cao của thể loại văn bia thời trung đại, biến một thể loại văn học chức năng thành một thể loại giàu giá trị văn học nghệ thuật. Văn bia thời Lý do nhiều biến động lịch ...
  • Văn bia thời Lý Trần 

   Lâm, Giang; Phạm, Văn Thắm; Phạm, Thị Thoa (Hà Nội, 2007)
   Tại Việt Nam, khi nghiên cứu về văn bia, các nhà nghiên cứu thường nhóm vào một khái niệm rộng hơn, đó là văn khắc. Văn khắc là khái niệm dùng chỉ các tác phẩm được khắc trên các chất liệu cứng như đồng, đá, gốm, gỗ... Bao ...
  • Văn hiến Thăng Long 

   Vũ, Khiêu; Nguyễn, Vinh Phúc (Trẻ, 2004)
   Tổng quan về văn hoá - văn minh - văn vật - văn hiến Thăng Long. Những giá trị văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần mà Thăng Long tạo ra. Thăng Long văn hiến qua văn học, nghệ thuật, trong cuộc sống hàng ngày. Các bước ...
  • Văn minh Đại Việt 

   Nguyễn, Duy Hinh (Văn hóa thông tin, 2005)
   Tác phẩm Văn minh Đại Việt gồm hai chương chính: Đại hội nhập văn hóa tiền Đại Việt và Văn Minh Đại Việt.
  • Văn minh Đại Việt 

   Nguyễn, Duy Hinh (Văn hóa Thông tin & Viện Văn hóa, 2005)
   Cuốn sách "Văn Minh Đại Việt" trình bày cuộc đại hội nhập văn hóa Việt - Trung - Ấn để hình thành nên nền văn minh Đại Việt từ năm 111 TCN đến năm 1883. Tác phẩm này minh chứng, "Văn minh Lạc Việt" hội nhập văn hóa Ấn - ...
  • Về hương ước lệ làng 

   Lê, Đức Triết (Chính trị quốc gia, 1998)
   Cuốn sách giới thiệu khá đầu đủ các sử liệu từ những bản hương ước, hương liên, hương lệ, cựu khoán, khoán lệ của các vùng cư dân khác nhau thời cổ. Đồng thời, tác giả cũng phân tích làm nổi bật tính pháp lý cao có giá trị ...
  • Về Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn 

   Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (Chính trị Quốc gia, 2010)
   Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo là một trong những cuộc kháng chiến kéo dài nhất, oanh liệt nhất và đã chiến ...
  • Vietnam 

   Phillips, Douglas A (Chelsea House, 2006)
   The information-packed volumes in this series provide comprehensive overviews of each nation's people, geography, history, government, economy, and culture. Abundant full-color illustrations guide the reader on a voyage ...
  • Vietnam Today: A Guide to a Nation at a Crossroads 

   Ashwill, Mark A.; Thai, Ngoc Diep (Intercultural Press, 2005)
   Authors Mark Ashwill and and Thai Ngoc Diep believe that Vietnam is a country at a crossroads. Due to its location at the center of Southeast Asia, Vietnam has become a complex mixture of ancient and modern culture. The ...
  • Viêm giao trưng cổ ký: Ghi chép, sưu tập di tích cổ nước Nam 

   Cao, Xuân Dục (Thời đại, 2010)
   Viêm giao trưng cổ kí ghi chép một cách hệ thống và chặt chẽ về các di tích cổ ở Kinh đô (phủ Thừa Thiên) và 26 tỉnh trong cả nước. Di tích trong mỗi tỉnh được sắp xếp thống nhất theo từng mục Cổ tích, Núi sông, Lăng tẩm, ...
  • Việt - Sử tân biên: Trần Lê thời - đại. Quyển 2 

   Phạm, Xuân Sơn (Văn - Hữu Á - Châu, 1959)
   Việt sử tân biên quyển 2 viết về các sự kiện lịch sử thời nhà Trần và nhà Lê. Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương: Chương 1: Các dân - tộc Đông - Dương và mối liên - hệ với Việt - Nam. Chương 2: Các đồng - bào ...
  • Việt Hoa bang giao sử 

   Huyền Quang; Xuân Khôi; Đạt Chí (Chấn Hưng Văn Hóa Xuất Bản Cục, 1952)
   Ngô Vương Quyền đã khởi thủy đặt móng xây nền cho thời đại tự chủ của nước ta. Lâu đài tự chủ này càng thêm vững bền khi Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn Thập nhị sứ quân. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, trong ...
  • Việt hùng sử quan 

   Huy Việt (1969)
   Cuốn sách "Việt hùng sử quan" là sự ghi ơn công nghệp sáng tạo của Quốc Tổ, các vị anh hùng Liệt Nữ và chiến sĩ vô danh. Một cuộc Phấn Hưng Quốc Hồn, một tác động kích thích để đem lại trên bình diện lẽ sống và trạng thái ...
  • Việt Nam 63 Tỉnh Thành và các địa danh Du lịch 

   Thanh Bình; Hồng Yến (Lao động, 2009)
   Cuốn "Việt Nam 63 Tỉnh Thành và các địa danh Du lịch" được xuất bản vào năm 2009 của nhà xuất bản Lao động được xem như là cuốn "Cẩm nang Du lịch 63 Tỉnh Thành" với các hình ảnh đặc sắc và những bài viết liên quan đến các ...
  • Việt Nam cái nhìn Địa-Văn hóa 

   Trần, Quốc Vượng (Văn hóa Dân tộc-Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội, 1999)
   Cuốn sách "Việt Nam cái nhìn Địa-Văn hóa" trình bày các nội dung: Cao Bằng sự giao thoa văn hóa Tày-Việt, vị thế đại-Văn hóa vùng đất Tổ, Vĩnh Phú vị thế Địa-Chính trị và bản sắc Địa-Văn hóa, Sơn Tây-xứ Đoài văn hiến, về ...
  • Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ 

   Nguyễn, Thế Anh (Lửa thiêng, 1970)
   Cuốn sách giới thiệu các nguyên nhân khiến Pháp can thiệp vào Việt Nam, sự chiếm cứ ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ bởi người Pháp. Chính sách bành trướng của Pháp từ 1865 đến 1871. Chính sách cai trị các chế độ thuế khoá của bộ ...
  • Việt Nam kho tàng dã sử 

   Vũ, Ngọc Khánh; Phạm, Minh Thảo (Văn hóa thông tin, 2004)
   Nước ta có lịch sử bốn nghìn năm, nhưng mãi đến thế kỷ XIII mới bắt đầu chép sử. Ba ngàn năm trước đã có bao nhiêu sự kiện xảy ra, nhưng tiếc rằng ta không còn lưu giữ được một chi tiết nào ngoài những truyền thuyết. Trong ...