Now showing items 1-20 of 729

  • Human Factors of Interactive Software 

   Nelson, T.H. (The Home Computer Revolution, 1977)
   New technologies provide extraordinary—almost supernatural—powers to those people who master them. Networked computer systems and advanced interfaces are compelling new technologies that are being rapidly disseminated. ...
  • Digital Logic and Computer Design 

   MaNo, M.Morris (Pearson College Div, 1979)
   Logic and Computer Design Fundamentals is a thoroughly up-to-date text that makes logic design, digital system design, and computer design available to students of all levels.
  • A Guide to Technology Imformation Server 

   Clemente, W.A. (Bangalore, India, 1986)
   Overview on technology information server, Planning technology information server, knowing the audience, sourcing technology information, processing technology information, packaging technology information, disseminating ...
  • Programming Windows Games with Borland C++ 

   Barkakati, Nabajyoti (Sams, 1993)
   The how-to guide for creating computer games! Intermediate and advanced programmers learn how to use object-oriented programming to write computer games. Provides a quick overview of Windows programming with Borland C++ ...
  • Từ điển Bách khoa Việt Nam. Tập 1 

   Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (Hà Nội, 1995)
   Cuốn từ điển gồm khoảng trên dưới một vạn mục từ, giới thiệu những tri thức cơ bản về văn hoá, khoa học, kỹ thuật, lịch sử, đất nước, xã hội, con người Việt Nam xưa và nay, giới thiệu những tri thức văn hoá, khoa học, kỹ ...
  • Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí. Tập 2 

   Nguyễn, Trọng Báu (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1995)
   Nội dung cuốn sách trình bày tổng thể về cách phân tích và cách sửa chữa văn bản, về mặt hình thức ngôn ngữ văn bản của bản thảo, cách tiến hành chung cho công việc biên tập các loại sách, bài báo và bài tạp chí.
  • Artificial Intelligence: A Modern Approach 

   Russell, Stuart J; Norvig, Peter (Alan Apt, 1995)
   A highly accessible, up-to-date professional reference for programmers, software engineers, system administrators, or technical managers, this book integrates state-of-the-art AI techniques into intelligent agent designs ...
  • The Structure of Scientific Revolutions 

   S.Kun, Thomas (University of Chicago Press, 1996)
   Cuốn sách về triết học khoa học, phân tích cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học, cấu trúc các cộng đồng khoa học, sự phát triển của khoa học.
  • The Little Black Book of Computer Viruses 

   Ludwig, Mark A. (American Eagle Publications, Inc, 1996)
   The Little Black Book of Computer Viruses has seen five good years in print. In those five years it has opened a door to seriously ask the question whether it is better to make technical information about computer viruses ...
  • Thiết kế kiến trúc công nghiệp 

   Nguyễn, Minh Thái (Xây dựng, 1996)
   Giáo trình trình bày các vấn đề nổi cộm trong thiết kế kiến trúc công nghiệp. Cụ thể gồm 3 phần: Thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp, thiết kế kiến trúc nhà và công trình công nghiệp, thiết kế cấu tạo kiến trúc ...
  • Artificial Intelligence 

   Boden, Margaret A (Academic Press, 1996)
   Artificial Intelligence is the study of how to build or program computers to enable them to do what minds can do. This volume discusses the ways in which computational ideas and computer modeling can aid our understanding ...
  • Norton Commander Version 5.0 

   Lê, Xuân Thọ (Thống kê, 1997)
   Trong số các sản phẩm phần mềm của hãng Symantec, Norton Commander và Norton Utilities là hai bộ phần mềm đang được sử dụng rộng rãi nhất. Với Norton Commander (NC), đây là phần mềm dùng để quản lý tập tin, công cụ hỗ trợ ...
  • Giáo trình Tin học đại cương 

   Hoàng, Kiếm (Giáo dục, 1997)
   Nội dung giáo trình: Thông tin - Xử lý thông tin, Nguyên lý cấu trúc của hệ xử lý thông tin tự động, Khái niệm cơ sở, Phần mềm ứng dụng, Mạng máy tính và ứng dụng, Thực hành tin học văn phòng, Một số vấn đề sử dụng máy tính.
  • Linux: The Complete Reference 

   Petersen, Richard (Macmillan, 1997)
   This book explains how to get up - and - running on Linux, use the desktops and shells, manage applications, deploy servers, implement security measures, and handle system and network administration tasks.
  • Data Abstraction and Structures Using C++ 

   Headington, Mark R.; Riley, David D. (Jones & Bartlett Learning, 1997)
   A text designed specifically for a second course in computer science fundamentals that uses C++ as the expository language. After a review and expansion of introductory computer science concepts, treatment progresses to ...
  • Văn bản pháp quy về công tác Thông tin và Tư liệu 

   Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Hà Nội, 1997)
   "Văn bản pháp quy về công tác Thông tin và Tư liệu" được chia làm 5 phần: Văn bản về công tác thông tin, Văn bản về công tác báo chí và xuất bản, Văn bản về sở hữu trí tuệ và sử dụng mạng thông tin quốc tế Internet, Văn ...
  • Data Structures and Algorithms in Java 

   Waite, Mitchell (Waite Group Press, 1998)
   This book is about data structures and algorithms as used in computer programming. Data structures are ways in which data is arranged in your computer's memory (or stored on disk). Algorithms are the procedures a software ...
  • Abstract Data Types in Java 

   Jenkins, Michael S. (McGraw-Hill, 1998)
   Here's a unique, Java-centric guide to creating abstract data types, one of the main tenets of object-oriented programming and a key component in large-scale software development. The author, a Java veteran, fully describes ...
  • Introduction to Wireless Local Loop 

   Webb, William (Artech House, 1998)
   A guide to the underlying technologies, key selection criteria, and design and deployment processes behind wireless local loop systems. This reference aims to help the reader develop a sound understanding of WLL system ...
  • Lý thuyết Đồ thị 

   Nguyễn, Cam; Chu, Đức Khánh (Trẻ, 1998)
   Nội dung quyển sách bao gồm những vấn đề cơ bản nhất của Lý thuyết Đồ thị cùng một số các bài toán áp dụng.