Now showing items 1-1 of 1

    • Lịch vạn niên 1901 -2050 

      Ngọc Anh; Ông, Văn Tùng; Nguyễn, Bích Hằng (Từ điển Bách khoa, 2007)
      Cuốn sách này được dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc do Nhà xuất bản Đại học Vũ Hán – Trung Quốc ấn hành năm 2000. Ngoài biểu lịch 150 năm (từ năm 1901 đến 2050), cuốn sách còn có các nội dung văn hóa phong phú và hấp ...