Now showing items 1-1 of 1

    • Mô hình hóa ba chiều với Autocad 2007-2008 

      Nguyễn, Hữu Lộc (Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007)
      Cuốn sách giới thiệu cơ sở tạo mô hình 3D, hệ tọa độ và phương pháp nhập điểm chính xác, mô hình khung dây, mặt 2 1/2 chiều và các mặt 3D cơ sở, mặt lưới đa giác, cho phép biến hình 3D, tạo Solid cơ sở, các phương pháp tạo ...