Now showing items 1-1 of 1

    • Microsoft Office Visio 2010 

      ICT24H Group (Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam, 2010)
      Microsoft Office Visio là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. MS Visio cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan. Hơn nữa, nó còn cung cấp nhiều ...