Now showing items 1-20 of 66

  • Tai biến địa chất và vấn đề quy hoạch – quản lý đô thị ven biển Huế - Đà Nẵng - Hội An 

   Nguyễn, Đình Hòe (Cục Địa chất Việt Nam, 1995)
   Trình bày các tai biến địa chất dải ven biển Huế - Hội An, nêu vai trò của tai biến môi trường trong quản lý và quy hoạch đô thị khu vực Huế - Hội An nói riêng và miền Trung nói chung.
  • Cấu trúc và biến dạng bãi biển Đường 14, Đồ Sơn, Hải Phòng 

   Trần, Đức Thạnh (Khoa học và Kỹ thuật, 1996)
   Bài viết này là kết quả nghiên cứu của tập thể tác giả trên cơ sở xử lý, phân tích và tập hợp số liệu điều tra khảo sát nhiều năm của Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.
  • Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 11 - 1998 

   Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 1998)
   Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 11 - 1998 bao gồm 3 phần. Phần 1: Nông nghiệp trình bày những vấn đề về trồng trọt, chăn nuôi. Phần 2: Lâm nghiệp. Phần 3: Thủy lợi.
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 8 (58) - 2000 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2000)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 8 (58) – 2000 trình bày các nội dung chính sau: Về hai bài thơ của Bác, Tên các dân tộc ở nước ta, Cái cười của thằng Bờm, Những từ "Việt dụng", Tàu thuyền, Kì nữ & kĩ nữ, Phiên chuyển nguyên ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 7 (57) - 2000 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (2000)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 7 (57) – 2000 trình bày các nội dung chính sau: Nhìn lại sách giáo khoa tiếng Việt. Vị trí của các dấu câu: Phải chăng Thúy Kiều dệt lụa, Xuất và suất, "cứu cánh" và "thăm quan". Người trò ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 03 (53) - 2000 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội ngôn ngữ học Việt Nam, 2000)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 03 (53) - 2000 viết về các nội dung: Hành trình của chữ "Đã", một số từ cổ trong tác phẩm của Huỳnh Tịnh Paulus Của, rưỡi và rưởi, chữ nghĩa Nguyễn Trãi, chọn mua từ điển, dọn vườn làng ...