Recent Submissions

 • BBC Sky at Night Magazine: Issue 147 - August - 2017 

  Bramley, Chris (Immediate Media Company London Ltd., 2017)
  BBC Sky at Night Magazine is your practical guide to astronomy. Each issue features the world's biggest and best night sky guide complete with star charts, observing tutorials and in-depth equipment reviews to ensure that ...
 • Tesol International Journal: Volume 13 Issue 2 - 2018 

  Serquina, Evelyn A; Batang, Boyet L (Tesol International Journal, 2018)
  This issue of TESOL International Journal contains fourteen papers. In the first paper, Kun Aniroh, attempted to study the cultural traits of entrepreneurs in Indonesia and how it can effectively be used in theme-based and ...
 • Tạp chí Khoa học Xã hội: Số 8 (192) - 2014 

  Nhiều tác giả (Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, 2014)
  Tạp chí Khoa học Xã hội: Số 8 (192) - 2014 với các nội dung liên quan đến Triết học, Chính trị học, Luật học, Kinh tế học, Xã hội học, Văn học, Ngôn ngữ học, Nghiên cứu Văn hóa, Nghệ thuật, Sử học, Nhân học, Nghiên cứu Tôn giáo.
 • Tạp chí Xã hội học: Số 4 - 2016 

  Nhiều tác giả (Viện Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 2016)
  Xã hội học, năm thứ 34, số 4 (136), năm 2016 với các nội dung: Vai trò của Khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Đảng, an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới từ ...
 • Thủy sản: Số 9 - 2002 

  Nhiều tác giả (Bộ Thủy sản, 2002)
  Tạp chí Thủy sản Số 9 - 2002 trình bày một số nội dung chính: Công nghệ nuôi cá rô phi xuất khẩu - thuật lợi và khó khăn, môi trường biển và nghề cá khu vực ASEAN con số và sự kiện, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn ...
 • Thủy sản: Số 8 - 2002 

  Nhiều tác giả (Bộ Thủy sản, 2002)
  Tạp chí Thủy sản Số 8 - 2002 trình bày một số nội dung chính: Ảnh hưởng của việc bổ sung vào thức ăn các nguồn lipit khác nhau lên sức sinh sản tôm càng xanh, nuôi nghêu vùng ven biển Gò Công, khai thác tiêu thụ cá mập ở Đài Loan.
 • Thủy sản: Số 3 - 2000 

  Nhiều tác giả (Bộ Thủy sản, 2000)
  Tạp chí Thủy sản Số 3 - 2000 trình bày một số nội dung: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội nghề nuôi tôm sú thương phẩm ở tỉnh Khánh Hòa, bảo tồn đa dạng sinh học biển, Bình Thuận kiên quyết xử lý vi phạm trong khai thác ...
 • Thông tin Khoa học và Công nghệ thủy sản: Số 7 - 2000 

  Bộ Thủy sản (Ficen, 2000)
  Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ thủy sản: Số 7-2000 trình bày một số nội dung chính như: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi cá ở quần đảo Trường sa, kỹ thuật câu cá chân rạn, các phương thức nuôi ếch ở Trung Quốc, nuôi ...
 • Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 11 - 1998 

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 1998)
  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 11 - 1998 bao gồm 3 phần. Phần 1: Nông nghiệp trình bày những vấn đề về trồng trọt, chăn nuôi. Phần 2: Lâm nghiệp. Phần 3: Thủy lợi.
 • Pronunciation of Word Inflection: Grammatical Morphemes and Allomorphs 

  Rao, V. Chandra Sekhar (Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching, 2018)
  Languages are constantly changing and adding new words so as English which is a challenging one to learn, as it is full of quirks and exceptions. Languages, having some degree of inflection are synthetic languages. In ...
 • Chất lượng nước biển ven bờ từ dữ liệu các trạm quan trắc môi trường phía Nam Việt Nam (2013 - 2017) 

  Phạm, Hữu Tâm (Viện Hải dương học, 2018)
  Các thông số quan trắc trên trong giai đoạn 2013-2017 đã được thu thập, phân tích và đánh giá. Kết quả cho thấy nước biển ven bờ phía Nam Việt Nam nhìn chung còn tương đối tốt về mặt sinh thái, mặc dù hàm lượng các thông ...
 • Kinh tế - văn hóa - xã hội ở vùng biển Nam Bộ và vấn đề phát triển bền vững 

  Phan, Thị Yến Tuyết (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)
  Các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biển Nam Bộ luôn gắn với việc bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, đối phó với tác hại lớn lao đang và sẽ diễn ra của hiện tượng biến đổi khí hậu, là nội dung quan trọng, ...
 • Văn hóa biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

  Ngô, Thị Thu Hương (Thành phố Hồ Chí Minh, 2014)
  Biển và văn hóa biển có vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của Việt Nam hiện nay. Ở một số địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, văn ...
 • Phác thảo yếu tố Biển trong văn hóa Việt Nam 

  Trần, Thị Mai An (Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010)
  Trong các yếu tố cấu thành nên văn hoá Việt, yếu tố biển tuy không phải là yếu tố hàng đầu hình thành nên văn hoá bản địa nhưng vai trò và vị trí của “mảng” văn hoá này lại chiếm một phần quan trọng trong văn hoá Việt, ...
 • Ngôn ngữ & Đời sống: Số 12 (86)-2002 

  Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Chính trị Quốc gia, 2002)
  Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống: Số 12 (86)-2002 gồm các bài viết như: Một số kiểu nói rút gọn xét ở cấp độ từ ngữ (Hồ Xuân Tuyên), Người Nam Bộ xài từ (Nguyễn Thế Truyền), Mảnh trăng cuối rừng không chỉ là kỷ niệm (Đỗ Quốc ...
 • Ngôn ngữ & Đời sống: Số 11 (85)-2002 

  Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Chính trị Quốc gia, 2002)
  Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống: Số 11 (85)-2002 này đăng các bài viết như: Danh hóa mệnh đề và biểu hiện hàm ý về tính thực hữu của sự tình (Nguyễn Thị Thuận), Giọng điệu trần thuật và cấu trúc lời văn của Nguyên Hồng (Bạch ...
 • Ngôn ngữ và đời sống: Số 01+ 02 (87+88) - 2003 

  Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Chính trị Quốc gia, 2003)
  Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 01+ 02 (87+88) - 2003 trình bày các nội dung chính sau: Nói tắt và viết tắt từ ngữ trong Tiếng Việt, tính từ loại của thành ngữ Tiếng Việt, tổ phụ âm tl ở thổ ngữ Đức An huyện Đức Thọ tỉnh ...
 • Ngôn ngữ và đời sống: Số 05 (91) - 2003 

  Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2003)
  Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 05 (91) - 2003 trình bày các nội dung chính sau: Bác Hồ dạy chúng tôi cách viết Tiếng Việt, cần một "lực uốn nắn" mạnh mẽ, không gian ngôn ngữ trong cuộc sống, én...và sự phát triển ngôn ...
 • Ngôn ngữ và đời sống: Số 05 (67) - 2001 

  Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2001)
  Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 05 (67) - 2001 trình bày các nội dung chính sau: Tiếp cận bài thơ Không ngủ được qua nguyên tác, "con đen" có phải "dân đen", đọc lại một cuốn ngữ pháp cũ, phụ tố trong tiếng Indonesia, tục ...
 • Ngôn ngữ và đời sống: Số 04 (90) - 2003 

  Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2003)
  Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 04 (90) - 2003 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm tiếng Huế, câu hỏi với hàm ý bác bỏ, có một dòng sông đẹp, từ ngữ trong câu hát giao duyên ở dân tộc Bru-Vân Kiều, tỉnh lược và văn ...

View more