Recent Submissions

 • BBC Sky at Night Magazine: Issue 147 - August - 2017 

  Bramley, Chris (Immediate Media Company London Ltd., 2017)
  BBC Sky at Night Magazine is your practical guide to astronomy. Each issue features the world's biggest and best night sky guide complete with star charts, observing tutorials and in-depth equipment reviews to ensure that ...
 • Tesol International Journal: Volume 13 Issue 2 - 2018 

  Serquina, Evelyn A; Batang, Boyet L (Tesol International Journal, 2018)
  This issue of TESOL International Journal contains fourteen papers. In the first paper, Kun Aniroh, attempted to study the cultural traits of entrepreneurs in Indonesia and how it can effectively be used in theme-based and ...
 • Tạp chí Khoa học Xã hội: Số 8 (192) - 2014 

  Nhiều tác giả (Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, 2014)
  Tạp chí Khoa học Xã hội: Số 8 (192) - 2014 với các nội dung liên quan đến Triết học, Chính trị học, Luật học, Kinh tế học, Xã hội học, Văn học, Ngôn ngữ học, Nghiên cứu Văn hóa, Nghệ thuật, Sử học, Nhân học, Nghiên cứu Tôn giáo.
 • Tạp chí Xã hội học: Số 4 - 2016 

  Nhiều tác giả (Viện Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 2016)
  Xã hội học, năm thứ 34, số 4 (136), năm 2016 với các nội dung: Vai trò của Khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Đảng, an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới từ ...
 • Thủy sản: Số 9 - 2002 

  Nhiều tác giả (Bộ Thủy sản, 2002)
  Tạp chí Thủy sản Số 9 - 2002 trình bày một số nội dung chính: Công nghệ nuôi cá rô phi xuất khẩu - thuật lợi và khó khăn, môi trường biển và nghề cá khu vực ASEAN con số và sự kiện, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn ...
 • Thủy sản: Số 8 - 2002 

  Nhiều tác giả (Bộ Thủy sản, 2002)
  Tạp chí Thủy sản Số 8 - 2002 trình bày một số nội dung chính: Ảnh hưởng của việc bổ sung vào thức ăn các nguồn lipit khác nhau lên sức sinh sản tôm càng xanh, nuôi nghêu vùng ven biển Gò Công, khai thác tiêu thụ cá mập ở Đài Loan.
 • Thủy sản: Số 3 - 2000 

  Nhiều tác giả (Bộ Thủy sản, 2000)
  Tạp chí Thủy sản Số 3 - 2000 trình bày một số nội dung: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội nghề nuôi tôm sú thương phẩm ở tỉnh Khánh Hòa, bảo tồn đa dạng sinh học biển, Bình Thuận kiên quyết xử lý vi phạm trong khai thác ...
 • Thông tin Khoa học và Công nghệ thủy sản: Số 7 - 2000 

  Bộ Thủy sản (Ficen, 2000)
  Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ thủy sản: Số 7-2000 trình bày một số nội dung chính như: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi cá ở quần đảo Trường sa, kỹ thuật câu cá chân rạn, các phương thức nuôi ếch ở Trung Quốc, nuôi ...
 • Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 11 - 1998 

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 1998)
  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 11 - 1998 bao gồm 3 phần. Phần 1: Nông nghiệp trình bày những vấn đề về trồng trọt, chăn nuôi. Phần 2: Lâm nghiệp. Phần 3: Thủy lợi.
 • Pronunciation of Word Inflection: Grammatical Morphemes and Allomorphs 

  Rao, V. Chandra Sekhar (Journal for Research Scholars and Pro