Now showing items 1-20 of 38

  • Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 11 - 1998 

   Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 1998)
   Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 11 - 1998 bao gồm 3 phần. Phần 1: Nông nghiệp trình bày những vấn đề về trồng trọt, chăn nuôi. Phần 2: Lâm nghiệp. Phần 3: Thủy lợi.
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 8 (58) - 2000 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2000)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 8 (58) – 2000 trình bày các nội dung chính sau: Về hai bài thơ của Bác, Tên các dân tộc ở nước ta, Cái cười của thằng Bờm, Những từ "Việt dụng", Tàu thuyền, Kì nữ & kĩ nữ, Phiên chuyển nguyên ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 7 (57) - 2000 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (2000)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 7 (57) – 2000 trình bày các nội dung chính sau: Nhìn lại sách giáo khoa tiếng Việt. Vị trí của các dấu câu: Phải chăng Thúy Kiều dệt lụa, Xuất và suất, "cứu cánh" và "thăm quan". Người trò ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 03 (53) - 2000 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội ngôn ngữ học Việt Nam, 2000)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 03 (53) - 2000 viết về các nội dung: Hành trình của chữ "Đã", một số từ cổ trong tác phẩm của Huỳnh Tịnh Paulus Của, rưỡi và rưởi, chữ nghĩa Nguyễn Trãi, chọn mua từ điển, dọn vườn làng ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 9 (59) - 2000 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2000)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 9 (59) – 2000 trình bày các nội dung chính sau: Cách mạng Tháng Tám và câu văn xuôi đại chúng, "Thân em", Nhìn lại sách giáo khoa môn Tiếng Việt, "Bụi" của đời sống và "bụi" trong ngôn ngữ, ...
  • Thông tin Khoa học và Công nghệ thủy sản: Số 7 - 2000 

   Bộ Thủy sản (Ficen, 2000)
   Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ thủy sản: Số 7-2000 trình bày một số nội dung chính như: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi cá ở quần đảo Trường sa, kỹ thuật câu cá chân rạn, các phương thức nuôi ếch ở Trung Quốc, nuôi ...
  • Thủy sản: Số 3 - 2000 

   Nhiều tác giả (Bộ Thủy sản, 2000)
   Tạp chí Thủy sản Số 3 - 2000 trình bày một số nội dung: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội nghề nuôi tôm sú thương phẩm ở tỉnh Khánh Hòa, bảo tồn đa dạng sinh học biển, Bình Thuận kiên quyết xử lý vi phạm trong khai thác ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 05 (67) - 2001 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2001)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 05 (67) - 2001 trình bày các nội dung chính sau: Tiếp cận bài thơ Không ngủ được qua nguyên tác, "con đen" có phải "dân đen", đọc lại một cuốn ngữ pháp cũ, phụ tố trong tiếng Indonesia, tục ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 9 (71) - 2001 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2001)
   Ngôn ngữ và đời sống Số 9 (71) - 2001 trình bày các nội dung chính sau: Chữ "độc lập" của ta, chữ "ĐỘC LẬP" viết hoa, Dạy chính tả trong SGK tiểu học mới, Đối ngẫu trong Truyện Kiều, Máu lửa - biểu tượng của chiến tranh, ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 10 (72) - 2001 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2001)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 10 (72) – 2001 trình bày các nội dung chính sau: Khoa Ngôn ngữ học - sự tiếp tục của phát triển, Liễu trong Đường thi, Vẻ huyền ảo của ngôn từ, Âu mà hóa và Âu mà không hóa, "Tiếng Việt ta" ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 04 (66) - 2001 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2001)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 04 (66) - 2001 trình bày các nội dung chính sau: Có đúng là sao chụp nguyên bản không, lỗi viết thừa chữ Y, thành ngữ, tục ngữ trong thơ Hồ Xuân Hương, tạp chí và chuyên đề, qua đèo Ngang ...
  • Ngôn ngữ & Đời sống: Số 12 (86)-2002 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Chính trị Quốc gia, 2002)
   Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống: Số 12 (86)-2002 gồm các bài viết như: Một số kiểu nói rút gọn xét ở cấp độ từ ngữ (Hồ Xuân Tuyên), Người Nam Bộ xài từ (Nguyễn Thế Truyền), Mảnh trăng cuối rừng không chỉ là kỷ niệm (Đỗ Quốc ...
  • Ngôn ngữ & Đời sống: Số 11 (85)-2002 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Chính trị Quốc gia, 2002)
   Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống: Số 11 (85)-2002 này đăng các bài viết như: Danh hóa mệnh đề và biểu hiện hàm ý về tính thực hữu của sự tình (Nguyễn Thị Thuận), Giọng điệu trần thuật và cấu trúc lời văn của Nguyên Hồng (Bạch ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 7 (81) - 2002 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Chính trị Quốc gia, 2002)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 7 (81) – 2002 trình bày các nội dung chính sau: Dấu gạch ngang. Từ Ai trong ca dao. Đây mùa thu tới(tính đồng hướng lập luận của từ ngữ). Tên đất - cõi lòng: Từ ngữ cũng có tuổi, cụm từ "đi ...
  • Thủy sản: Số 9 - 2002 

   Nhiều tác giả (Bộ Thủy sản, 2002)
   Tạp chí Thủy sản Số 9 - 2002 trình bày một số nội dung chính: Công nghệ nuôi cá rô phi xuất khẩu - thuật lợi và khó khăn, môi trường biển và nghề cá khu vực ASEAN con số và sự kiện, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn ...
  • Thủy sản: Số 8 - 2002 

   Nhiều tác giả (Bộ Thủy sản, 2002)
   Tạp chí Thủy sản Số 8 - 2002 trình bày một số nội dung chính: Ảnh hưởng của việc bổ sung vào thức ăn các nguồn lipit khác nhau lên sức sinh sản tôm càng xanh, nuôi nghêu vùng ven biển Gò Công, khai thác tiêu thụ cá mập ở Đài Loan.
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 6 (92) - 2003 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Chính trị Quốc gia, 2003)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 6 (92) – 2003 trình bày các nội dung chính sau: "Nỗi" và "niềm".. Chất Bình Định trong ngôn ngữ thơ Xuân Diệu. Hồ Xuân Hương và tự tình I: Người Ba-Na và tiếng Ba-Na, văn bản hợp đồng thương ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 04 (90) - 2003 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2003)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 04 (90) - 2003 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm tiếng Huế, câu hỏi với hàm ý bác bỏ, có một dòng sông đẹp, từ ngữ trong câu hát giao duyên ở dân tộc Bru-Vân Kiều, tỉnh lược và văn ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 03 (89) - 2003 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2003)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 03 (89) – 2003 trình bày các nội dung chính sau: Tắt tự ghép thương hiệu của Tiếng Việt, cách xử lý chữ viết tắt trên sóng phát thanh và truyền hình nước ta hiện nay, tên riêng trong thơ ...
  • Ngôn ngữ và đời sống: Số 01+ 02 (87+88) - 2003 

   Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (Chính trị Quốc gia, 2003)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống: Số 01+ 02 (87+88) - 2003 trình bày các nội dung chính sau: Nói tắt và viết tắt từ ngữ trong Tiếng Việt, tính từ loại của thành ngữ Tiếng Việt, tổ phụ âm tl ở thổ ngữ Đức An huyện Đức Thọ tỉnh ...