Show simple item record

dc.contributor.authorHồ, Chí Minh
dc.contributor.editorLê, Văn Tích
dc.date.accessioned2018-10-04T08:57:42Z
dc.date.available2018-10-04T08:57:42Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://lib.pyu.edu.vn/handle/123456789/374
dc.description621 tr. 21cm.en_US
dc.description.abstractNội dung tập 12 thể hiện sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược như Người chỉ rõ: "cách mạng Việt Nam hiện nay có hai nhiệm vụ phải đồng thời tiến hành: nhiệm vụ xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Hai nhiệm vụ ấy đều nhằm một mục tiêu chung là: Củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất nước nhà trên nền tảng độc lập và dân chủ" .en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherChính trị Quốc giaen_US
dc.subjectĐường lối chiến lược của Đảngen_US
dc.subjectĐảng cộng sản Việt Namen_US
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectSách lược của Đảngen_US
dc.titleHồ Chí Minh toàn tập. Tập 12: 1966-1969en_US
dc.typeBooken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record