Now showing items 1-20 of 150

  • Nhân cầm độn toán: Phép độn toán của cụ trạng Trình 

   Khải, Huyền Tử (Nam Phong, 1961)
   Cuốn "Nhân cầm độn toán" gồm ba phần. Phần 1: Cửu thiên huyền nữ toán pháp. Phần 2: Lục nhâm đại độn. thiên cương tam tự quyết. Phần 3: Lục nhâm thời khóa.
  • Luận triết học tập 1: Luận lý học 

   Trần, Bích Lan (Ngôn ngữ, 1965)
   Cuốn sách này sẽ giúp các bạn muốn tìm hiểu về triết học, hiểu được những kiến thức cơ bản của triết.
  • The Open Society and Its Enemies. Fifth edition 

   Popper, Karl R. (Princeton University Press, 1966)
   Popper was born in 1902 to a Viennese family of Jewish origin. He taught in Austria until 1937, when he emigrated to New Zealand in anticipation of the Nazi annexation of Austria the following year, and he settled in England ...
  • Những vĩ nhân thay đổi thế giới 

   Huỳnh, Trí Đức; Đỗ, Châu Huyền (Thanh Tân, 1971)
   Những vĩ nhân thay đổi thế giới sẽ phô diễn một sự thực khách quan những tư tưởng gia vĩ đại của nhân loại như Phật Thích Ca, Đức Khổng Tử, Socrates, Aristotle, Mohammed, Martin Luther, Galilei, Newton, Rousseau, Darwin, ...
  • Body Language: How to Read Others' Thoughts by Their Gestures 

   Pease, Allan (Sheldon Press, 1984)
   This book reveals the secrets of nonverbal communication to give you confidence and control in any face-to-face encounter-from making a great first impression and acing a job interview to finding the right partner. It is ...
  • Brain Building: Easy Games to Develop Your Problem-Solving Skills 

   Albrecht, Karl (Prentice-Hall, Inc., 1984)
   Think back to a recent occasion when you had to make a decision or solve some problem that called for careful thought. Think of a time when your logical processes were really clicking well, and you came up with a really ...
  • Sáu chiếc mũ tư duy 

   Bono, Edward De (Thế giới, 1985)
   Sách giới thiệu một khái niệm tư duy hết sức đơn giản và hiệu quả, cho phép chúng ta chủ động phát huy năng lực vào những hướng tư duy cụ thể trước khi đưa ra giải pháp chung cuộc. Phương pháp "Sáu chiếc mũ tư duy" với sáu ...
  • Giáo trình Logic hình thức 

   Bùi, Thanh Quất; Nguyễn, Tuấn Chi (Trường Đại học Tổng hợp, 1994)
   “Giáo trình logic hình thức” được dùng để giảng dạy và học tập trong các trường trung học chuyên nghiệp. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương: Đối tượng nghiên cứu và qui luật cơ bản của logic hình thức, khái niệm, định nghĩa ...
  • Sống đời đáng sống 

   Nguyễn, Hiến Lê (Tổng hợp Đồng Tháp, 1995)
   Nội dung của sách này chủ yếu đề cập đến những vấn đề luyện trí óc và tình cảm để làm sao mọi người quí mến, giúp đỡ mình, ngược lại mình cũng phải có trách nhiệm quí mến, giúp đỡ họ, tạo mối dây thông cảm, tôn trọng, xây ...
  • Vân đài loại ngữ. Tập 1 

   Lê, Quý Đôn (Văn hóa thông tin, 1995)
   Vân đài loại ngữ là một bộ sách bách khoa tập hợp những kiến thức về triết học, khoa học, văn học, vạn vật học xếp thành loại với nhau trong 9 đề mục. Trong cuốn sách này sẽ giới thiệu với độc giả 3 trong số 9 đề mục: Lý ...
  • Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại 

   Russell, Bertrand (Văn hóa, 1996)
   Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại đề cập đến những vấn đề, các khía cạnh khác nhau của đời sống như: thế nào là triết lý, là tôn giáo? về chiến tranh và chủ nghĩa hòa bình, về xã hội chủ nghĩa và tư bản, về luân lý ...
  • Mạnh Tử 

   Nguyễn, Hiến Lê (Văn Hóa, 1996)
   Nội dung của cuốn sách viết về hoàn cảnh lịch sử và đời sống hoạt động chính trị của Mạnh Tử. Tư tưởng triết học, chính trị, kinh tế xã hội của Mạnh Tử. Quan điểm về tính thiển, về sự tồn tâm, rèn luyện dưỡng khí, luyện ...
  • Địa lý toàn thư. Tập II 

   Lưu, Bá Ôn (Văn hóa thông tin, 1996)
   Địa Lý toàn thư sẽ lý giải thuật phong thủy dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy vật lịch sử, với tinh thần gạn đục, khơi trong nhằm chấn hưng văn hóa dân tộc. Trong từng đoạn đều có sự chú thích, bình giải theo tinh thần khoa ...
  • Địa lý toàn thư. Tập III 

   Lưu, Bá Ôn (Văn hóa thông tin, 1996)
   Địa Lý toàn thư sẽ lý giải thuật phong thủy dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy vật lịch sử, với tinh thần gạn đục, khơi trong nhằm chấn hưng văn hóa dân tộc. Trong từng đoạn đều có sự chú thích, bình giải theo tinh thần khoa ...
  • Đàm thiên thuyết địa luận nhân 

   Ngô, Bạch (Mũi Cà Mau, 1997)
   Từ xưa đến nay, con người luôn luôn tìm tòi, khám phá để nhận thức, lý giải thế giới khách quan và chính bản thân mình. Nhưng càng tìm tòi, càng khám phá, càng nảy sinh nhiều vấn đề mới mẻ, bởi thế giới khách quan là vô ...
  • Học thuyết Âm dương Ngũ hành 

   Lê, Văn Sửu (Văn hóa Thông tin, 1998)
   Âm dương - Ngũ hành là học thuyết tiền đề của triết học phương Đông, nó đã gắn bó với người phương Đông từ nhiều thế kỷ qua các lĩnh vực. Cuốn sách giới thiệu lịch sử học thuyết Âm dương Ngũ hành, bản chất của học thuyết ...
  • Các triết thuyết lớn 

   Folscheid, Dominique (Thế giới, 1999)
   Giới thiệu tóm tắt và phân tích những nội dung sâu sắc của các học thuyết triết học có trong lịch sử nhân loại như: Triết học của kitô giáo, thuyết tôn sùng, thuyết phê phán lí trí, học thuyết về cái tuyệt đối và hệ thống, ...
  • Lã Thị Xuân Thu 

   Lã, Bất Vi (Văn học, 1999)
   Sách Lã Thị xuân thu do Lã Bất Vi sai các thực khách của mình viết ra những điều nghe biết tập hợp lại mà thành. Nó không phải là một tập vựng biên tư liệu, mà là cả một hệ thống lý luận và phương pháp quản lý hoàn chỉnh, ...
  • Effective Presentation Skills: A Practical Guide for Better Speaking 

   Mandel, Steve (Crisp Publications Inc, 2000)
   This book provides some theory but more often presents simple and practical suggestions on how to give more effective presentation.
  • Hậu hắc học - Thuyết về mặt dày tâm đen 

   Lý, Tôn Ngô (Văn hóa thông tin, 2000)
   "Hậu hắc học - Thuyết về mặt dày tâm đen" gồm các nội dung: Hậu hắc học, Hậu hắc học tùng thoại, Tôi hoài nghi các thánh nhân, Tâm lý và lực học, Tôn Ngô bàn về chính trị, Tôn Ngô bàn về kinh tế, Gia thế Tôn Ngô.