Now showing items 1-1 of 1

    • Nhịp sinh học với dịch học trong văn hoá phương Đông 

      Nguyễn, Thế Vững (Hải Phòng, 2002)
      Nội dung cuốn sách giải quyết vấn đề "Nhịp sinh học với dịch học trong văn hóa phương Đông" dưới góc độ triết học, thông qua một số vấn đề chính như: Triết học cổ điển và hiện đại, Âm dương Ngũ hành, thập nhị địa chi, Dịch ...