Now showing items 1-1 of 1

    • Bill Gates đã nói 

      Lowe, Janet (Trẻ, 2006)
      Đây là một cuốn sách được viết trên tinh thần thừa nhận những ảnh hưởng của Gates đối với thế giới trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế và xã hội. Nội dung của sách thuật lại câu chuyện một thiên tài về kỹ thuật, người giữ ...