Now showing items 1-1 of 1

    • Giải mã sức hút cá nhân: Cách tạo ấn tượng mạnh mẽ và bền vững 

      Leigh, Andrew (Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
      Nếu đã từng mong muốn thay đổi bản thân để tạo được sức thu hút mạnh mẽ, bạn hãy bắt đầu ngay từ bây giờ và bằng cách thử nghiệm với phương pháp được trình bày trong sách. Sách sẽ chỉ cho bạn bí quyết để trở thành người ...