Now showing items 1-1 of 1

    • Trí tuệ xúc cảm 

      Goleman, Daniel (Lao động - Xã hội, 2011)
      "Trí tuệ xúc cảm"-Làm thế nào để biến những xúc cảm của bạn thành trí tuệ như là cẩm nang hướng dẫn trong chuyến du hành tới xứ sở của những xúc cảm nhằm làm sáng rõ hơn một số thời điểm gây rắc rối trong cuộc đời mỗi người ...