Recent Submissions

 • Mùi hương trầm 

  Nguyễn, Tường Bách (Phương Nam, 2013)
  Gồm những bài kí sự du hành qua đất nước Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng, khám phá những miền tâm linh của Phật giáo, sự hoà quyện của đạo và đời, sự đan xen của những triết lý thâm sâu và hiện thực cuộc sống giản dị, để từ ...
 • Religious Studies: A Global View 

  Alles, Gregory D (Routledge, 2008)
  Drawing on recent developments in the comparative study of religion, this book explores the trends of the past sixty years from a global perspective. Each of the ten chapters covers the study of religion in a different ...
 • Religious Ambiguity and Religious Diversity 

  McKim, Robert (Oxford University Press, 2001)
  A central thesis of the book is that beliefs about religious matters ought to be held tentatively, with an awareness that the beliefs in question may be wrong. This applies to the beliefs of theists, of atheists, and of ...
 • A Dictionary of Philosophy of Religion 

  Marty, Elsa J.; Taliaferro, Charles (Continuum, 2010)
  A Dictionary of Philosophy of Religion is an indispensable resource for students and scholars. Covering historical and contemporary figures, arguments, and terms, it offers an overview of the vital themes that make philosophy ...
 • Triết học Phật giáo Việt Nam 

  Nguyễn, Duy Hinh (Văn hóa - Thông tin, 2006)
  Trình bày một số nội dung tư tưởng của triết học Phật giáo. Sách gồm hai phần: Triết học Phật giáo (Bản thể luận Phật giáo, Nhận thức luận Phật giáo, Giải thoát luận Phật giáo). Triết học Phật giáo Việt Nam (tư tưởng triết ...
 • Triết học tôn giáo: Sách tham khảo 

  Thomson, Mel (Chính trị Quốc gia, 2004)
  Cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề cơ bản của triết học tôn giáo. Đó là kinh nghiệm tôn giáo, ngôn ngữ của tôn giáo, các quan điểm và các chứng minh về Chúa, cá nhân, tính nhân quả, ý Chúa và phép màu, đau khổ và ...
 • Tôn giáo học nhập môn 

  Đỗ, Minh Hợp (Tôn giáo, 2006)
  Cuốn sách trình bày những cơ sở lí luận về tôn giáo, lịch sử tôn giáo, triết học tôn giáo và con người trong thế giới quan tôn giáo, tôn giáo với khoa học tự nhiên, đạo đức, tự do tín ngưỡng.
 • Mười tôn giáo lớn trên thế giới 

  Hoàng, Tâm Xuyên (Chính trị Quốc gia, 1999)
  Cuốn sách tập trung giới thiệu khái quát bối cảnh ra đời, quá trình phát triển, phân phái, những kinh điển cơ bản, các nghi thức tế tự... của các tôn giáo lơn nhất trên thế giới.
 • Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam: Với hơn 15.000 địa danh đình, chùa, nhà thờ, thánh thất, đền miếu, lễ hội, tu viện, giáo xứ, am, lăng tẩm 

  Mai, Thanh Hải (Văn hóa thông tin, 2004)
  Cuốn sách giới thiệu những nét cơ bản cần nắm bắt về các loại hình chính trong trong các cơ sở, nơi chốn mở lễ hội, hoạt động tôn giáo, tế lễ, cầu cúng...thường thấy ở nước ta, được đóng khung trong khuôn khổ từ ngữ như: ...
 • Chuyện Kinh thánh 

  Buck, Pearl (Văn học, 2001)
  Dưới ngòi bút sinh động của Pearl Buck phần nào nội dung của cuốn Kinh thánh dày cộm trở thành những câu chuyện hấp dẫn. Các chuyện trong ' Chuyện Kinh thánh' vừa chuyên chở các bản thông điệp tâm linh, vừa giữ được tính ...
 • Con đường hoàn hảo 

  Osho (Văn hóa Thông tin, 2009)
  Thực tế là, chúng ta nhận ra sự vô dụng và gánh nặng của ngày nay không phải vì chính cuộc sống là vô nghĩa. Cuộc sống là sự mãn nguyện không giới hạn. Nhưng chúng ta đã quên con đường dẫn tới đích, dẫn tới sự mãn nguyện ...
 • Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction 

  Yandell, Keith E. (Routledge, 1999)
  Philosophy of Religion provides an account of the central issues and viewpoints in the philosophy of religion but also shows how such issues can be rationally assessed and in what ways competing views can be rationally ...
 • Văn hoá Phật giáo truyền thống. Tập 1 

  Thích Thông Lạc (Tôn giáo, 2011)
  Giới thiệu những bài học đạo đức làm người làm thánh của Phật giáo như: Mười đức của Thánh Sadi. Giới thiệu lịch sử Thầy Sadi đầu tiên, mười lăm giới hành đức Thánh Sadi.
 • An Introduction to the Philosophy of Religion 

  Murray, Michael J.; Rea, Michael C. (Cambridge University Press, 2008)
  An Introduction to the Philosophy of Religion provides a broad overview of the topics which are at the forefront of discussion in contemporary philosophy of religion. Prominent views and arguments from both historical and ...
 • Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay 

  Nguyễn, Hồng Dương (Khoa học xã hội, 2007)
  Trình bày những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, ma thuật, Bàlamôn giáo, hồi giáo, Bàni giáo, Islam giáo, tôn giáo và đời sống tín ngưỡng của người Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay.
 • Văn hóa Phật giáo truyền thống. Tâp 2 

  Thích, Thông Lạc (Tôn giáo, 2011)
  Văn hóa Phật giáo truyền thống là những bài pháp dạy về đời sống đức hạnh cho mọi người, không riêng cho những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo. Cuốn sách mang đầy tính chất văn hóa và đạo đức của người Việt Nam.
 • Đồ thờ trong di tích của người Việt 

  Trần, Lâm Biền (Văn hóa thông tin, 2003)
  Cuốn sách nhằm phác họa, đánh giá và phần nào giải mã một số yếu tố văn hóa nghệ thuật tạo hình trong các di tích cổ truyền của người Việt ở địa bàn cư trú của họ, cụ thể là của người Kinh vùng châu thổ Bắc Bộ trong thời ...
 • Người Nam Bộ và Tôn giáo bản địa: Bửu Sơn Kỳ Hương - Cao Đài - Hòa Hảo 

  Phạm, Bích Hợp (Tôn giáo, 2007)
  Cuốn sách tiếp cận từ chiều sâu tâm lý, tâm lý dân tộc, tâm lý vùng miền, tâm lý tôn giáo nhằm phân tích, lý giải đức tin cùng những giá trị mà các tôn giáo bản địa đã thoả mãn được nhu cầu tâm linh của tín đồ, đặc biệt ...
 • Tuyết giữa mùa hè 

  Jotica, Sayadaw U. (Tôn giáo, 2010)
  Tuyết giữa mùa hè là một tuyển tập những bức thư của thiền sư gửi bạn bè và các học trò của Ngài trong nhiều năm, được những học trò của Ngài sưu tầm và biên tập lại. Cuốn sách này chứa đựng những lời dạy và lời khuyên ...
 • Bình an trong nhân gian 

  Thích, Thánh Nghiêm (Thời đại, 2011)
  Bình an trong nhân gian là cuốn sách tập hợp những bài thuyết giảng của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm trong thời gian từ 1993 đến 1996 khi ngài còn tại thế. Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần: 1.An tâm, an thân, ...

View more