Now showing items 32-51 of 1815

  • Ba Giai Tú Xuất: Con người và giai thoại 

   Vũ, Văn Luân (Thanh niên, 2007)
   Ba Giai Tú Xuất là một loại truyện cười rất phổ biến ở nước ta từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Ba Giai là một danh sĩ Việt Nam nổi tiếng ở cuối thế kỷ 19. Ông được biết nhiều bởi tài làm thơ châm biếm mà đối tượng chính ...
  • Balanced Urban Development: Options and Strategies for Liveable Cities 

    Maheshwari, Basant; Singh, Vijay P. ; Thoradeniya, Bhadranie  (Springer, 2016)
   This book provides a unique synthesis of concepts and tools to examine natural resource, socio-economic, legal, policy and institutional issues that are important for managing urban growth into the future. The book will ...
  • Balanced Urban Development: Options and Strategies for Liveable Cities 

   Maheshwari, Basant; Singh, Vijay P.; Thoradeniya, Bhadranie (Springer, 2016)
   This book provides a unique synthesis of concepts and tools to examine natural resource, socio-economic, legal, policy and institutional issues that are important for managing urban growth into the future. The book will ...
  • Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - an ninh 

   Phạm, Văn Điềm (Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, 2012)
   "Bài giảng Giáo dục Quốc phòng - an ninh" dùng cho sinh viên của học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự. Phần 2: Một số nội dung cơ bản ...
  • Bài giảng Nhà nước và Pháp luật 

   Đào, Mộng Điệp (Đại học Nông Lâm Huế, 2009)
   "Bài giảng Nhà nước và Pháp luật" trình bày những vấn chính như sau: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước, Những vấn đề cơ bản về pháp luật, Luật hiến pháp, Luật dân sự, Quản lý nhà nước và giống cây trồng, Pháp luật về bảo ...
  • Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp 

   Trương, An Quốc (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010)
   Bài giảng Xã hội học nghề nghiệp trình bày 8 chương nêu lý thuyết cơ bản về xã hội học nghề nghiệp như: xã hội học nghề nghiệp: đối tượng, tiền đề và sự phát triển, xã hội học nghề nghiệp từ tiếp cận chức năng, xã hội học ...
  • Bài tập Pháp luật đại cương 

   Nguyễn, Quốc Đại (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)
   "Bài tập Pháp luật đại cương" trình bày các nội dung cùng với các bài tập và câu hỏi tương ứng như sau: Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Hiến pháp 1992 và bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt ...
  • Bàn về Khế ước xã hội 

   Rousseau, Jean - Jacques (Lý luận chính trị, 2006)
   Về mục đích của "Bàn về Khế ước xã hội" tác giả viết: "Tôi muốn tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người". Nội dung cuốn sách được ...
  • Bàn về tinh thần pháp luật 

   Montesquieu (Lý luận chính trị, 2006)
   Bàn về tinh thần pháp luật là tuyệt tác triết học của Montesquieu, là một trong những tác phẩm vĩ đại trong lịch sử triết học chính trị và trong lịch sử luật học. Mục đích cuốn sách, như chính tác giả đã nêu, là: Trình ...
  • Bàn về tinh thần pháp luật 

   Montesquieu (Lý luận Chính trị, 2006)
   "Bàn về tinh thần pháp luật" trình bày một số vấn đề sau: Những nguyên nhân quyết định nền pháp lý cho mỗi quốc gia, Định nghĩa ba loại chính thể gồm dân chủ, quân chủ, độc tài và nguyên tắc của mỗi chính thể, Trình bày ...
  • Bàn về Trung Quốc 

   Kissinger, Henry (Công an nhân dân, 2016)
   Bàn về Trung Quốc (On China) của Tiến sĩ Henry A. Kissinger, nguyên cố vấn an ninh quốc gia kiêm Ngoại trưởng Hoa Kỳ dưới thời các tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford (1968 -1975); thể hiện chính sách ngoại giao với ...
  • Báo cáo nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân số ở vùng đồng bào dân tộc ít người tại Tỉnh Cao Bằng 

   Bùi, Thị Yết (Cao Bằng, 2004)
   Xem xét các yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ các dân tộc ở Cao Bằng, đặc biệt là nhóm các dân tộc ít người sinh sống tại các huyện vùng sâu vùng xa. Đề xuất các giải pháp ...
  • Báo cáo tham luận Hội nghị Khoa học và Công nghệ các Tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 7 

   Nhiều tác giả (Quy Nhơn, 2003)
   Tài liệu này tổng hợp các bài tham luận của nhiều tác giả. TS Vũ Văn Nghi (Một số vấn đề cần cải tiến trong khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên); Nguyễn Văn Lục (Quản lý tổng hợp đới ven ...
  • Báo cáo tổng hợp nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt Nam 

   Phạm, Thị Cải (Khoa học Xã hội, 2006)
   Nội dung đề tài hướng đến mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về dịch vụ hậu cần. Nghiên cứu chính sách, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển dịch vụ hậu cần và từ đó rút ra bài học ...
  • Báo cáo tổng kết dự án mô hình xử lý nước cấp sinh hoạt cho cụm dân cư vùng đồng bào dân tộc Khmer 

   Lê, Văn Quang (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, 2002)
   Nước là một nhu cầu cấp thiết trong đời sống con người và trong nhiều ngành công nghiệp. Trà Vinh là một tỉnh có nhiều vùng dân cư nông thôn còn gặp rất nhiều khó khăn về nước sinh hoạt, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc ...
  • Bản sắc văn hóa Việt Nam 

   Phan, Ngọc (Văn hóa thông tin, 1998)
   Tác phẩm "Bản sắc văn hóa Việt Nam" của Phan Ngọc là một trong số rất ít những quyển sách với mục tiêu xây dựng những khái niệm nền tảng, những phương pháp cơ bản cho ngành văn hóa nói chung và ngành nghiên cứu văn hóa ...
  • Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp: 380 câu Hỏi và Đáp dành cho doanh nghiệp 

   Vũ, Khắc Trai (Giao thông vận tải, 2006)
   Đây là cuốn sổ tay hướng dẫn thực hành về sở hữu công nghiệp, được biên soạn dưới hình thức Hỏi - Đáp, trong đó các câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dễ hiểu đều tập trung vào những quy định chủ yếu, đang có hiệu lực của hệ ...
  • Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

   Nhiều tác giả (Hà Nội, 1994)
   Nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, quy mô quốc tế và quốc gia của luật môi trường và các khía cạnh của việc thực hiện luật môi trường, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ...
  • Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam: Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang 

   Bùi, Văn Sơn (Hà Nội, 2016)
   Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề chung về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Các quy định về hình phạt ...
  • Bảo đảm quyền của người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 

   Tường, Duy Kiên (Viện Nghiên cứu quyền con người, 2007)
   Trình bày khái niệm và thực tiễn quốc tế hoạt động trên lĩnh vực bảo đảm quyền của người tiêu dùng. Thực trạng bảo đảm quyền của người tiêu dùng ở nước ta hiện nay. Quan điểm và các giải pháp cơ bản bảo đảm quyền của người ...