Now showing items 358-377 of 1815

  • The Family Business in Tourism and Hospitality 

   Getz, Donald; Carlsen, Jack; Morrison, Alison (CABI, 2004)
   This book is the first academic treatment of family business issues within the tourism and hospitality industry. It provides comprehensive assessment of ownership, management and family-related concerns across the entire ...
  • Fifty Key Thinkers in International Relations 

   Griffiths, Martin (Routledge, 1999)
   This unique reference offers a quick and convenient overview of the key thinkers in international relations in the twentieth century.The inclusive coverage ranges from politicians such as Lenin and Kissinger, to the most ...
  • The Fine Art of Small Talk: Kỹ năng bắt đầu, duy trì cuộc trò chuyện và tạo dựng mạng lưới quan hệ xã hội 

   Fine, Debra (Lao động Xã hội, 2009)
   Cung cấp những kỹ năng trò chuyện làm quen, bắt chuyện với người lạ, duy trì cuộc trò chuyện, tạo đề tài, lắng nghe, tránh những hành vi sai lầm trong trò chuyện, lịch sự rời khỏi cuộc trò chuyện...
  • For Better or For Worse: Vietnamese International Marriages in The New Global Economy 

   Thai, Hung Cam (Rutgers University Press, 2008)
   In For Better or For Worse, Hung Cam Thai takes a closer look at marriage and migration, with a specific focus on the unions between Vietnamese men living in the United States and the women who marry them. Weaving together ...
  • Forest Tourism and Recreation: Case Studies in Environmental Management 

   Font, Xavier; Tribe, John (CABI, 2000)
   The demand for ecotourism and outdoor recreation is increasing, and the pressures on land use are becoming more obvious. A large part of the experience of ecotourism and recreational landscape depends on the maintenance ...
  • Forests in Sustainable Mountain Development: A State of Knowledge Report for 2000 

   Price, M.F.; Butt, N. (CABI, 2000)
   Written by international authors, this book presents a comprehensive view of forests in mountain regions, and their sustainable development. It is based on a report prepared by the UUFRO Task Force in Sustainable Mountain ...
  • Frameworks for Tourism Research 

   Pearce, Douglas (CABI, 2012)
   Frameworks are the foundation of good scholarship. They structure, organize and communicate research, underpin individual studies and shape the field of study as a whole. This book provides the first comprehensive and ...
  • The Future of the Research University: Meeting the Global Challenges of the 21st Century 

   Unknown author (Ewing Marion Kauffman Foundation, 2008)
   The papers and the discussion contained in this volume explore the many facets of what it means to be an entrepreneurial university. They define the questions and propose answers, in the process shedding much light on one ...
  • Geographies of the University 

   Meusburger, Peter; Heffernan, Michael; Suarsana, Laura (Springer Open, 2018)
   This open access volume raises awareness of the histories, geographies, and practices of universities and analyzes their role as key actors in today’s global knowledge economy. Universities are centers of research, teaching, ...
  • Gia lễ xưa và nay 

   Phạm, Công Sơn (Thanh Niên, 2005)
   Giới thiệu về những gia lễ từ truyền thống đến hiện đại của Việt Nam như: Lễ nghĩa và tương lai của gia đình, lễ nghi hôn nhân, tang lễ, thờ phụng tổ tiên, chiều hướng gia lễ ngày nay.
  • Giants of Tourism 

   Butler, Richard W; Russell, Roslyn A (CABI, 2010)
   The development of tourism and its associated elements owes much to the efforts of individuals. Many of them left imprints on tourism, through their innovations, promotion or insight, that have continued long after they ...
  • Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam 

   Nguyễn, Văn Dương (Văn hóa-Thông tin, 2002)
   Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nhân tố quyết định trong tư tưởng văn hóa và sự nghiệp Cách mạng là vấn đề con người. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của nền văn hóa mới. Người luôn ý thức được rằng muốn làm Cách ...
  • Giá trị đạo đức truyền thống dân tộc với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay 

   Nguyễn, Thị Thanh Hà (Hà Nội, 2014)
   Trong các truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nổi bật lên là đạo đức truyền thống. Nó là dòng chảy liên tục nảy sinh, tồn tại, phát triển trong suốt tiến trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước của cha ông ...
  • Giám đốc doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 

   Nguyễn, Thị Kim Phượng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2004)
   Phân tích thực trạng đáp ứng của giám đốc doanh nghiệp tư nhân đối với những đòi hỏi của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm điều tiết, hỗ trợ, quản lý, giáo dục, đào tạo bồi ...
  • Giáo án mầm non - Khám phá môi trường xung quanh 

   Nguyễn, Thị Bích Thủy; Nguyễn, Thị Lết (Hà Nội, 2009)
   "Giáo án mầm non - Khám phá môi trường xung quanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức sư phạm trong việc xây dựng các hoạt động dành cho trẻ 3 - 4 tuổi, hoạt động dành cho trẻ 4 - 5 tuổi và hoạt động dành cho trẻ 5 - 6 ...
  • Giáo án mầm non hoạt động tạo hình 

   Lê, Minh Thanh; Tạ, Thị Mỹ Đức (Hà Nội, 2009)
   Để cung cấp tài liệu cho các thầy cô trong công tác triển khai chương trình Giáo dục mầm non mới cũng như cung cấp các giáo cụ trực quan trong các buổi lên lớp hàng ngày của giáo viên tại các lớp mầm non, với sự tư vấn ...
  • Giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên sư phạm 

   Phạm, Hồng Quang (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003)
   Nội dung sách bao gồm 3 chương. Chương 1: Phát triển văn hóa, phát triển giáo dục và phát triển con người, chương 2: Nhiệm vụ giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên trong các trường sư phạm, chương 3: Giáo dục bản ...
  • Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học: Tài liệu dùng cho giáo viên tiểu học 

   Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Đinh, Thị Kim Thoa; Bùi, Thị Thúy Hằng (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010)
   “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học” trình bày về các vấn đề liên quan đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, qua đó cũng giới thiệu một số trò chơi giáo dục giá trị và kỹ năng sống ...
  • Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở: Tài liệu dùng cho giáo viên trung học cơ sở 

   Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Đinh, Thị Kim Thoa; Đặng, Hoàng Minh (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010)
   Cuốn sách giúp giáo viên nêu lên được quan niệm về giá trị, định hướng giá trị và giá trị sống, phân loại giá trị sống và sự liên kết giữa chúng, xác định được vai trò, mục tiêu giáo dục giá trị sống, vận dụng các phương ...
  • Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non: Tài liệu dùng cho giáo viên mầm non 

   Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Đinh, Thị Kim Thoa; Phan, Thị Thảo Hương (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010)
   Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là rèn luyện cách tư duy tích cực, hình thành thói quen tốt thông qua các hoạt động và bài tập trải nghiệm. Cuốn sách trình bày đến bạn đọc một số nội dung về giáo dục kỹ năng ...