Now showing items 665-684 of 1815

  • Improving Tourism and Hospitality Services 

   Laws, Eric (CABI, 2004)
   This book explores the challenges of managing tourism and hospitality businesses in order to produce maximum customer satisfaction. It outlines the various frameworks available for the study of tourist satisfaction, before ...
  • Indigenous Ecotourism: Sustainable Development and Management 

   Zeppel, Heather D. (CABI, 2006)
   The book analyses key factors and constraints for sustainable development of Indigenous ecotourism and explores the growing links between biodiversity conservation, ecotourism and indigenous rights. It will appeal to ...
  • Innovation Capacity and the City: The Enabling Role of Design 

   Concilio, Grazia; Tosoni, Ilaria (Springer Open, 2018)
   This open access book represents one of the key milestones of DESIGNSCAPES, an H2020 CSA (Coordination and Support Action) research project funded by the European Commission under the Call “User-driven innovation: value ...
  • Intellectual Property: Law and Information Society 

   Boyle, James; Jenkirs, Jennifer (CreateSpace, 2016)
   This Open Coursebook is an introduction to intellectual property law, the set of private legal rights that allows individuals and corporations to control intangible creations and marks - from logos to novels to drug formulae ...
  • International Encyclopedia of Political Science 

   Badie, Bertrand (SAGE, 2011)
   With entries from leading international scholars from around the world, this eight-volume encyclopedia offers the widest possible coverage of key areas both regionally and globally. The International Encyclopedia of Political ...
  • International Law and International Relations 

   Simmons, Beth A; Steinberg, Richard H (Cambridge University Press, 2007)
   This 2007 volume is intended to help readers understand the relationship between international law and international relations (IL/IR). As a testament to this dynamic area of inquiry, new research on IL/IR is now being ...
  • International Relations: The Key Concepts 

   Griffiths, Martin; O’Callaghan, Terry (Taylor & Francis group, 2004)
   The discipline of International Relations (IR) is the academic study of the origins and consequences (both empirical and normative) of a world divided among states. So defined, IR is a very broad discipline. It includes a ...
  • An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education 

   Rogers, Rebecca (Routledge, 2011)
   Accessible yet theoretically rich, this landmark text introduces key concepts and issues in critical discourse analysis and situates these within the field of educational research. The book invites readers to consider the ...
  • Introduction to Health and Safety at Work. Fifth Edition 

   Hughes, Phil; Ferrett, Ed (Elsevier, 2011)
   This fifth edition has been produced in order to update health and safety legislation contained within it, with particular regard to changes in legislation relating to the Site Waste Management Plans Regulations, the Control ...
  • Investigating Computer-Related Crime: A Handbook for Corporate Investigators 

   Stephenson, Peter (CRC Press, 2000)
   Investigating Computer-Related Crime discusses the nature of cyber crime, its impact in the 21st century, its investigation and the difficulties encountered by both public law enforcement officials and private investigators. ...
  • Investigating Formative Assessment: Teaching, Learning and Assessment in the Classroom 

   Torrance, Harry; Pryor, John (Open University Press, 1998)
   This volume brings together various perspectives from the fields of assessment policy development, theories of learning and the sociology of the classroom. It explores how the assessment of young children is carried out ...
  • Journeys of Discovery in Volunteer Tourism 

   Lyons, Kevin D; Wearing, Stephen (CABI, 2008)
   This book provides a broad and valuable insight into how volunteer tourism is growing and developing. Theoretical and empirical case studies from leading researchers in the field explore the experiences of the volunteer ...
  • Kế hoạch chiến lược Du lịch Asean 2016 - 2025 

   Unknown author (Tổng cục Du lịch Philippines, 2016)
   Xây dựng trên đà phát triển của Kế hoạch chiến lược Du lịch Asean 2011-2015, ngành Du lịch Asean nỗ lực đóng góp lớn hơn hướng tới mục tiêu hội nhập Asean vào cuối thập kỷ 2015 chuyển sang kịch bản tăng trưởng kinh tế ...
  • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 

   Nguyễn, Lê Diễm Thúy (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2006)
   Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm ba chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp . Chương 2: Thực ...
  • Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP : Tóm tắt báo cáo khoa học. Tập 2 

   Nhiều tác giả (Nông nghiệp, 2001)
   Cuốn sách bao gồm 17 báo cáo khoa học tóm tắt của các đề án nghiên cứu đợt tài trợ thứ hai của Chương trình (đợt năm 1995) bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu: Đổi mới kinh tế và phát triển phát triển nông thôn, môi trường và ...
  • Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP: Tóm tắt báo cáo khoa học. Tập 3 

   Nhiều tác giả (Nông nghiệp, 2002)
   Đây là kết quả nghiên cứu của chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan (VNRP) về lĩnh vực nghiên cứu, phát triển nông thôn bền vững. Tập 3 này bao gồm 19 tóm tắt báo cáo khoa học các đề án đợt năm 1996, được chia thành 4 ...
  • Khai thác giá trị tri thức bản địa người Thái phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực tái định cư thuộc dự án Thủy điện Sơn La 

   Nguyễn, Thị Thanh Huyền (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, 2007)
   Đề tài khảo sát, đánh giá thực trạng khai thác tri thức bản địa người Thái trong qua trình chuyển đổi hoạt động kinh tế - xã hội từ địa bàn truyền thống đến các khu TĐC thí điểm thuộc dự án Thủy điện Sơn La, đề xuất phương ...
  • Khai thác thiết bị dạy học hiện đại phục vụ dạy học ở trường phổ thông: Kỷ yếu hội thảo khoa học 

   Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
   Hội thảo tập hợp được hơn 70 bài viết của các nhà khoa học, cán bộ quản lý và các nhà giáo đánh giá về thực tiễn công tác thiết bị dạy học ở cấp Trường, Phòng, Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hiết ...
  • Khai thác tiềm năng du lịch hồ Sông Đà để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình 

   Hoàng, Văn Tứ (Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2009)
   Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và thực trạng khai thác du lịch hồ sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình trong thời gian qua đề xuất các giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lich hồ sông Đà góp phần phát triển ...
  • Khái niệm giá trị tuyệt đối trong dạy học Toán ở trường phổ thông 

   Nguyễn, Thiện Chí (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Nội dung luận văn gồm: Một số đặc trưng khoa học luận và sư phạm của khái niệm chữ và số âm, khái niệm giá trị tuyệt đối ở cấp độ tri thức khoa học, nghiên cứu mối quan hệ thể chế với đối tượng giá trị tuyệt đối, nghiên ...