Now showing items 720-739 of 1815

  • Language and Gender 

   Eckert, Penelope (Cambridge University Press, 2003)
   “Language and Gender” is a new introduction to the study of the relation between gender and language use, written by two of the leading experts in the field. It covers the main topics, beginning with a clear discussion of ...
  • The Language of Fashion 

   Barthes, Roland (Bloomsbury, 2013)
   Roland Barthes was one of the most widely influential thinkers of the 20th Century and his immensely popular and readable writings have covered topics ranging from wrestling to photography. The semiotic power of fashion ...
  • Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam: Sách chuyên khảo 

   Trung tâm Nghiên cứu quyền con người - quyền công dân (Lao động xã hội, 2011)
   Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và thực thi pháp luật quốc gia và quốc tế về lao động di trú, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức xuất bản cuốn sách Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam, bao gồm một số ...
  • Law of Success 

   Hill, Napoleon (High Roads Media, 2004)
   Law of Success is comprised of the key principles that form the foundation of Napoleon Hill's philosophy of personal achievement.
  • Làm giàu từ mạng xã hội 

   Rutledge, Patrice - Anne (Lao động - Xã hội, 2012)
   Cuốn sách này dành cho bất cứ ai muốn khai thác sức mạnh của mạng xã hội nhằm phục vụ công việc. Đó là một công cụ kinh doanh khả thi có thể mở rộng những cách thức mới nhằm kết nối với mọi người – những người có thể giúp ...
  • Làng cổ Hà Tĩnh. Tập 2 

   Thái, Kim Đỉnh (Văn hóa Thông tin, 2007)
   Cuốn sách "Làng cổ Hà Tĩnh" giới thiệu 35 bài viết về 35 làng cổ với những giá trị văn hóa quí báu của các làng mà cha ông ta đã dày công vun đắp, chuyển tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác.
  • Làng nghề Việt Nam và môi trường 

   Đặng, Kim Chi; Nguyễn, Ngọc Lân; Trần, Lệ Minh (Khoa học và Kỹ thuật, 2005)
   Giới thiệu vài nét về lịch sử phát triển và phân loại làng nghề Việt Nam. Hiện trạng kinh tế - xã hội và môi trường các làng nghề. Các tồn tại ảnh hưởng đối với sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu định ...
  • Làng quê và Dân làng ở Bắc Kỳ 1915-1920 

   Beausoleil, Jeanne (Hà Nội, 1986)
   Giá trị tuyệt vời của tác phẩm này chính là những bức ảnh màu vô cùng quí báu, phản ánh một mảng sinh động xã hội Bắc kỳ thời đầu thế kỷ 20. Chúng ta vô cùng ngạc nhiên khi biết chúng được chụp vào thời gian 1915-1920, ...
  • Lãi suất trong tiến trình tự do hóa tài chính: Tình huống Việt Nam 

   Ngô, Xuân Hào (Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Phân tích các giai đoạn của quá trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam, đánh giá những mặt tích cực, hạn chế của cơ chế lãi suất của từng giai đoạn, làm rõ cơ sở của việc kiểm soát lãi suất trong tiến trình tự do hóa lãi suất, ...
  • The Leader's Handbook: Making Things Happen, Getting Things Done 

   Scholtes, Peter R. (The McGraw-Hill Companies, 1998)
   Lead your organization into the 21st century with the help of this groundbreaking book that is already creating a stir in corporate boardrooms across America! In a book that does for managers what his mega-bestseller, The ...
  • Learning and Teaching in the Primary Classroom 

   Galton, Maurice J. (SAGE Publications Ltd, 2007)
   Providing a framework for understanding the individual needs of pupils, this book describes how you can tailor your teaching methods to maximise learning. You will learn how to take account of your pupils' knowledge, skills ...
  • Learning to Teach in the Primary Classroom 

   Proctor, Anne; Entwistle, Margaret; Judge, Brenda (Routledge, 1994)
   This text is specially designed to support student teachers in the school-based element of their course. It provides accessible guidance, backed by numerous classroom examples, on the essential knowledge and skills needed ...
  • Learning to Teach in the Primary School 

   Arthur, James; Wray, David; Grainger, Teresa (Routledge, 2006)
   This comprehensive textbook provides valuable support to trainee teachers during both the taught component and the school placement element of their initial teacher education course. It provides an introduction to the ...
  • Learning Together: A positive Experiences 

   Dewiyanti, Silvia (Open University of the Netherlands, 2005)
   The book is about "The effect of reflection on group processes in an asynchronous computer-supported collaborative learning environment".
  • Lễ hội dân gian ở Nam bộ 

   Huỳnh, Quốc Thắng (Viện văn hóa và Văn hóa thông tin, 2003)
   Lễ hội dân gian của người Việt ở Nam bộ là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên diện mạo của văn hóa Nam bộ. Với tư cách là một một vùng văn hóa mang tính chất như một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam thống nhất, văn ...
  • Lễ hội Việt Nam 

   Lê, Trung Vũ; Lê, Hồng Lý (Văn hóa thông tin, 2005)
   Giới thiệu trên 300 lễ hội mang nội dung nông nghiệp của một số tỉnh thành tiêu biểu trong cả nước: Hội làng Ngọc Hồi; Hội thi nấu cơm Lương Quy; Lễ ăn cơm mới; Hạn khuống. Ngoài ra, còn có các lễ hội về đề tài lịch sử. ...
  • Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch: Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch 

   Dương, Văn Sáu (Đại học Văn hóa Hà Nội, 2004)
   Cuốn sách nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập trong các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là sinh viên khoa du lịch và những khoa có nội dung chương trình đào tạo liên quan ...
  • Lễ tục trong gia đình người Việt 

   Bùi, Xuân Mỹ (Văn hóa thông tin, 2007)
   Ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ thời nào, gia đình vẫn là cái nôi sinh tồn, cống hiến cho xã hội nhiều nhân tài, chính vì thế, các giá trị của gia đình cần được phát triển theo hướng thiện mỹ. Cuốn "Lễ tục trong gia đình người ...
  • Liberalism, Democracy and Development 

   Chan, Sylvia (Cambridge University Press, 2002)
   Sylvia Chan examines the claim that liberal democracy on the Western model is the paradigm to which developing countries should aspire to provide good governance and economic success. The success of some countries, notably ...
  • Lifelong Learning in Action: Transforming Education in the 21st Century 

   Longworth, Norman (Kogan Page, 2003)
   Since the concept of lifelong learning came to prominence much excellent work has been undertaken but, as Professor Longworth's new book shows, major change in some areas is still needed if the concept of learning from ...