Now showing items 819-838 of 1815

  • Making Formative Assessment Work: Effective Practice in the Primary Classroom 

   Hall, Kathy; Burke, Winnifred M. (Open University Press, 2004)
   This book explains and exemplifies formative assessment in practice. Drawing on incidents and case studies from primary classrooms, it describes and analyses how teachers use formative assessment to promote learning. It ...
  • Malaysia, Singapore and Brunei 

   Richmond, Simon (Lonely Planet, 2007)
   Malaysia, Singapore and Brunei have travel possibilities to suit all budgets. Getting around much of the region is a breeze thanks to its excellent transport infrastructure. You will only need to make more-detailed ...
  • Managing Outdoor Recreation: Case Studies in the National Parks 

   Manning, Robert E; Anderson, Laura E (CABI, 2012)
   This book develops classification systems of outdoor recreation-related problems and management strategies and practices and combines them into a series of matrices that can help guide park and outdoor recreation management. ...
  • Marine Anthropogenic Litter 

   Bergmann, Melanie; Gutow, Lars; Klages, Michael (Springer, 2015)
   This book describes how man-made litter, primarily plastic, has spread into the remotest parts of the oceans and covers all aspects of this pollution problem from the impacts on wildlife and human health to socio-economic ...
  • Marketing du lịch 

   Trần, Ngọc Nam; Trần, Huy Khang (Thành phố Hồ Chí Minh, 2005)
   Trình bày tổng quan về marketing và marketing du lịch. Tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ du lịch, giá cả, hệ thống phân phối, thiết lập kế hoạch, chiêu thị, tổ chức bộ phận marketing và quản trị lực lượng bán hàng, tiến hành ...
  • Marketing trực tiếp và việc ứng dụng vào Việt Nam 

   Phạm, Thị Huyền (Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009)
   Giới thiệu tổng quan về marketing trực tiếp. Thực trạng ứng dụng marketing trực tiếp tại Việt Nam. Những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường ứng dụng marketing trực tiếp tại Việt Nam.
  • Mẫu câu đối hoành phi thường dùng 

   Tân Việt; Thiều Phong (Văn hoá dân tộc, 2004)
   Hoành phi câu đối vừa có ý nghĩa trang trí vừa có tác dụng tuyên truyền giáo dục, vừa dùng trong việc tế tự, hiếu hỷ, giao lưu tình cảm. Cuốn sách giới thiệu 130 câu đối và 55 hoành phi, có thể dùng chung cho mọi địa phương, ...
  • Mắt bão: Những năm tháng của tôi tại CIA 

   Tenet, George (Chính trị Quốc gia, 2008)
   Ghi lại hồi ức những năm tháng hoạt động tình báo, cũng như trên cương vị Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) của tác giả George Tenet, qua đó thấy được những quan điểm, nhận xét, cách nhìn nhận những công việc thực ...
  • Medical Tourism 

   Connell, John (CABI, 2011)
   Increasingly consumers are responding to today's economic constraints and global healthcare market by travelling outside of their domestic country to seek alternative options for expensive medical procedures. The availability ...
  • Methodological Advances in Cross-National Surveys of Educational Achievement 

   Board on International Comparative Studies in Education (National Academy Press, 2002)
   In November 2000, the Board on International Comparative Studies in Education (BICSE) held a symposium to draw on the wealth of experience gathered over a four--decade period, to evaluate improvement in the quality of the ...
  • Methodological Advances in Educational Effectiveness Research 

   Creemers, Bert P.M.; Kyriakides, Leonidas; Sammons, Pam (Routledge, 2010)
   Methodological Advances in Educational Effectiveness Research is an important new work by some of the leading researchers in the field of Educational Effectiveness Research (EER). The book provides a state of the art ...
  • Miếng ngon Hà Nội 

   Vũ, Bằng (Lao động, 2009)
   Với những gắn bó, trải nghiệm và cảm nhận bằng chính tâm hồn mình, trong “Miếng ngon Hà Nội” với phở, bánh cuốn, bánh đúc, rươi, cốm vòng, chả cá, tiết canh cháo lòng… nhà văn Vũ Bằng đã gợi lên những nét rất riêng, không ...
  • Motivating Students to Learn 

   Brophy, Jere (Routledge, 2010)
   Written specifically for teachers, this book offers a wealth of research-based principles for motivating students to learn. Its focus on motivational principles rather than motivation theorists or theories leads naturally ...
  • Motivation in Learning Contexts: Theoretical and Methodological Implications 

   Volet, Simone; Jarvela, Sanna (Pergamon, 2001)
   This volume provides a platform for discussing theoretical and methodological developments in the field of motivation research related to learning and instruction. The methodological implications of these conceptual ...
  • Món lạ miền Nam 

   Vũ, Bằng (Văn học, 1994)
   Trong “Món lạ miền Nam”, Vũ Bằng viết: “Tôi yêu miếng lạ miền Nam nhiều là vì nó lạ - lạ đến nhiều khi không thể tưởng tượng được – và chính những cái lạ đó đã cho tôi thấy rõ hơn tính chất thực thà, bộc lộ và chất phác ...
  • Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

   Nhiều tác giả (Hà Nội, 2009)
   Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Những vấn đề chung về lý thuyết và mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam. Phần 2: Sở hữu, thành phần kinh tế và vai trò quản lý của nhà nước. Phần 3: Mối quan hệ giữa nhà nước và thị ...
  • Mô hình lượng hóa rủi ro trong nghiệp vụ thẩm định giá 

   Nguyễn, Khánh Tuyền (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2008)
   Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn được sắp xếp thành 4 chương. Chương 1: Trình bày cơ sở lý thuyết về thẩm định giá, vai trò, nghiệp vụ của thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường định hướng xã ...
  • Mô hình phát triển bền vững vùng gò đồi Bắc Trung Bộ: Kỷ yếu hội thảo khoa học 

   Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (Huế, 2002)
   Đánh giá kết quả của các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa đã triển khai trong thời gian 1997 - 2001 trên địa bàn vùng gò đồi Bắc Trung Bộ. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm ...
  • Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 

   Võ, Văn Đức (Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005)
   Đề tài nghiên cứu tổng quan về các mô hình tăng trưởng kinh tế. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow, cách tiếp cận, đánh giá, phân tích. Đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1985-2004 theo phương pháp luận của ...
  • Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam (Stress Test) áp dụng phương pháp VAR 

   Nguyễn, Hữu Phước (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
   Đề tài đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó ...