Now showing items 1341-1360 of 1815

  • Reducing Illegal Firearms Trafficking: Promising Practices And Lessons Learned 

   Gist, Nancy E (BJA, 2000)
   To address the illegal firearms trafficking issue, the Bureau of Justice Assistance created the Firearms Trafficking Program in fiscal year 1993. Three different initiatives were funded under this program: the Firearms ...
  • Reflections on Classroom Thinking Strategies: Practical Strategies to Encourage Thinking in Your Classroom 

   Frangenheim, Eric (Paul Chapman, 2005)
   The major purpose of this book is to introduce teachers (and by that I mean all types of teachers – classroom teachers, administrators, teacher aids, parents and coaches) to various individual and group thinking strategies ...
  • Research Methodology: Methods and Techniques 

   Kothari, C. R. (New Age International, 2004)
   This second edition has been thoroughly revised and updated and efforts have been made to enhance the usefulness of the book. In this edition a new chapter The Computer: Its Role in Research have been added keeping in view ...
  • Research Themes for Tourism 

   Robinson, Peter; Heitmann, Sine; Dieke, Dr Peter (CABI, 2011)
   Tourism studies at Masters level are often divided into subsets of tourism such as environmental tourism, rural tourism and sports tourism. This book provides an overview of types of tourism, and common themes studied in ...
  • Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ, trong chương trình hình học 10 (Chương I,II - Hình học 10 - Sách giáo khoa nâng cao ) 

   Lê, Thị Thu Hà (Đại học Thái Nguyên, 2007)
   Nghiên cứu việc vận dụng bốn bước giải bài tập toán theo lược đồ của Pôlya vào giải bài tập theo phương pháp véctơ, nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài toán hình học phẳng bằng phương pháp véctơ, qua đó phát triển năng lực ...
  • River Tourism 

   Prideaux, Bruce; Cooper, Malcolm (CABI, 2009)
   Rivers constitute a major tourism resource, providing spectacular settings, recreation facilities, a means of transport, a sense of heritage and adventure, and links with the environment and natural world. River tourism ...
  • The Routledge Companion to Sociolinguistics 

   Llamas, Carmen; Mullany, Louise; Stockwell, Peter (Routledge, 2006)
   Providing a comprehensive overview of sociolinguistic methods and areas of investigation, this practical text covers every issue of major concern in the field. The Routledge Companion to Sociolinguistics includes articles ...
  • Rối nước 

   Hữu Ngọc (Thế giới, 2006)
   Cuốn sách bao gồm một số nội dung sau: Múa rối nước của Việt Nam "nói" gì về văn hóa Việt Nam, Xem múa rối nước do các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn tại một nhà hát ở thành phố có gì khác?, Nhân vật nào quan trọng nhất ...
  • Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice 

   Roberts, Lesley; Hall, Derek (CABI, 2001)
   In the compilation of this volume, its authors have three main objectives: Reviewing the work of academics and practitioners concerned with recreation, tourism and rural development issues, Illustrating policy and commercial ...
  • Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng TMCP Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 

   Mã, Thị Nam Chi (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2008)
   Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm mục đích hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Từ đó, có thể giúp các ngân hàng TMCP phát triển vững vàng trong thời kỳ hội nhập. Đề tài được chia làm 3 chương: ...
  • Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại tỉnh Luẩng Nặm Thà - Thực trạng và giải pháp 

   Kham, Kongchampa Oun (Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2006)
   Nội dung của luận văn gồm có 3 chương. Chương 1: Tín dụng và rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại tỉnh Luẩng Nặm Thà. Chương ...
  • Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 

   Lữ, Bá Văn (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007)
   Mục tiêu nghiên cứu: Sản xuất và kinh doanh xuất khẩu nông sản nói chung và cà phê nói riêng là một lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro. Ngay từ yếu tố sản xuất đến quá trình kinh doanh và cho đến khi sản phẩm đến tay người ...
  • SAT Writing Essentials 

   Starkey, Lauren (LearningExpress, 2006)
   The SAT writing exam consists of 49 multiple-choice questions and an essay. SAT Writing Essentials mirrors the real test with 35 minutes devoted to the questions, followed by 25 minutes for the essay. Incorporating the ...
  • Sách hướng dẫn học tập kinh tế chính trị Mác - Lênin 

   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2005)
   Sách gồm 14 chương theo Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin Cung cấp cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống, có chọn lọc những kiến thức cơ bản của môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Tiếp tục bồi dưỡng thế giới ...
  • Sách sổ sang chép các việc 

   Bỉnh, Philiphê (Viện Đại học Đà Lạt, 1968)
   Phliphê Bỉnh là người Việt Nam viết văn bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên, ông viết nhiều sách, soạn nhiều bộ từ điển cho người Việt bằng chữ Quốc ngữ chính hiệu, ông viết bằng thứ văn xuôi, chuyện ông viết vừa là nhật ký, ghi ...
  • Sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại tại Việt Nam 

   Ngô, Đức Huyền Ngân (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Luận văn nêu những lý luận về sáp nhập và mua lại ngân hàng làm cơ sở cho việc nghiên cứu. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích thực trạng hoạt động và sáp nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam, qua đó thấy được điểm mạnh điểm ...
  • Singapore: A Country Study 

   LePoer, Barbara Leitch (Library of Congress, 1991)
   This volume is one in a continuing series of books now being prepared by the Federal Research Division of the Library of Congress under the Country Studies Area Handbook Program. The last page of this book lists the other ...
  • Sinh vào ngày xanh: Tự truyện của một người tự kỷ một trí tuệ phi thường 

   Tammet, Daniel (Trẻ, 2010)
   Tự truyện của tác giả Daniel Tammet kể về cuộc sống của mình, từ một đứa trẻ tự kỷ dạng hoạt động cao vươn lên thành một người tự lập, có một cuộc sống bình thường và gặt hái được nhiều thành công.
  • An sinh Xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam 

   Mai, Ngọc Anh (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009)
   Đất nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Sự phát triển kinh tế thị trường đã mang lại cho đất nước những biến đổi sâu sắc về kinh tế - xã hội. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế ...
  • So sánh chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ của một số nước trên thế giới và đề xuất những định hướng phát triển chương trình dạy học Ngoại ngữ ở nước ta 

   Bùi, Đức Thiệp (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 2008)
   Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình nói chung và chương trình dạy học ngoại ngữ nói riêng. Mô tả, phân tích chương trình dạy học tiếng Anh ở trường phổ thông của Nhật Bản, Thái Lan, ...