Now showing items 21-40 of 1815

  • A Guide to Business and Social Lettters 

   Nandy, Milon (Giáo dục, 1993)
   Cuốn sách giúp những người còn thiếu một lối diễn đạt dễ dàng, trôi chảy trong việc tìm từ và câu thích hợp theo ý muốn cũng như những người cảm thấy khó khăn trong việc sắp xếp theo ý muốn, những người cảm thấy khó khăn ...
  • Learning to Teach in the Primary Classroom 

   Proctor, Anne; Entwistle, Margaret; Judge, Brenda (Routledge, 1994)
   This text is specially designed to support student teachers in the school-based element of their course. It provides accessible guidance, backed by numerous classroom examples, on the essential knowledge and skills needed ...
  • Tục cưới hỏi ở Việt Nam 

   Bùi, Xuân Mỹ; Phạm, Minh Thảo (Văn hóa Thông tin, 1994)
   Cuốn sách giới thiệu những nét chính trong thủ tục cưới hỏi của người Việt và một số dân tộc thiểu số của Việt Nam như: Giarai, Bana, Êđê, Tày, Thái, Mường, Khmer, Nùng.
  • Văn minh phương Tây. Tập 1: Lịch sử phát triển văn hoá văn minh nhân loại 

   Brinton, Crane; Christopher, John. B.; Wolff, Robert Lee (Văn hóa, 1994)
   Tài liệu tập hợp kho tàng tri thức ở các lĩnh vực được kết tinh từ hàng ngàn năm lịch sử của phương Tây, với những khía cạnh sau: Trước khi có chữ viết, nguồn gốc Cận Đông, người và văn minh Hy Lạp, La mã và văn minh, cuộc ...
  • Món lạ miền Nam 

   Vũ, Bằng (Văn học, 1994)
   Trong “Món lạ miền Nam”, Vũ Bằng viết: “Tôi yêu miếng lạ miền Nam nhiều là vì nó lạ - lạ đến nhiều khi không thể tưởng tượng được – và chính những cái lạ đó đã cho tôi thấy rõ hơn tính chất thực thà, bộc lộ và chất phác ...
  • the Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier 

   Sterling, Bruce (www.worldlibrary.net, 1994)
   Bruce Sterling's classic work highlights the 1990 assault on hackers, when law-enforcement officials successfully arrested scores of suspected illicit hackers and other computer-based law-breakers. These raids became ...
  • Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

   Nhiều tác giả (Hà Nội, 1994)
   Nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, quy mô quốc tế và quốc gia của luật môi trường và các khía cạnh của việc thực hiện luật môi trường, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ...
  • Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (Việt - Anh) 

   Liên Hợp Quốc (Chính trị Quốc gia, 1995)
   Tập hợp những văn bản gốc bằng tiếng Anh (có bản dịch tiếng Việt song song) các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường. Tuyên bố của hội nghị Liên Hợp Quốc về các vấn đề: môi trường, con người, và sự phát triển, công ước ...
  • Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language 

   Fairclough, Norman (Longman, 1995)
   This book brings together work on critical discourse analysis written by Norman Fairclough between 1983 and 1992, which represents important contributions to the development of this increasingly popular area of study. The ...
  • Creative Teachers in Primary Schools 

   Woods, Peter (Open University Press, 1995)
   This book explores creative teachers' attempts to pursue their brand of teaching despite the changes. Peter Woods has discovered a range of strategies and adaptations to this end among such teachers, including resisting ...
  • Sốc văn hóa Mỹ 

   Wanning, Esther (Chính trị quốc gia, 1995)
   Cuốn sách đề cập rất nhiều vấn đề trong cuộc sống thường ngày của người dân Mỹ, từ những quan niệm sống, hôn nhân và gia đình, vần đề giáo dục, quan hệ bạn bè cho đến tín ngưỡng, công việc kinh doanh,... Nội dung cuốn sách ...
  • Quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta 

   Nguyễn, Quang Tạo (Ban Đối ngoại Trung ương, 1995)
   Đề tài nghiên cứu những thay đổi của hệ thống quan hệ quốc tế trong thế kỷ XX. Cục diện thế giới ngày nay và triển vọng những năm tới. Khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Thái Binh Dương. Việt Nam trong thế giới ngày nay. Đường ...
  • Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng ta về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

   Trần, Hậu (Viện Mác - Lênin - Hồ Chí Minh, 1995)
   Mục tiêu của đề tài: Bước đầu phân tích quá trình Đảng ta đã không ngừng tìm tòi, bổ sung, điều chỉnh và phát triển các quan điểm lý luận về con đường đi lên CNXH ở nước ta. Tìm hiểu những bài học kinh nghiệm của quá trình ...
  • Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam 

   Chu, Quang Trứ (Thuận Hóa, 1996)
   Tác phẩm viết về những giá trị tinh thần của tôn giáo, những lễ hội với văn hóa tâm linh người Việt, những kiến trúc tôn giáo và nghệ thuật tạo hình trong văn hóa tôn giáo.
  • Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam 

   Trần, Ngọc Thêm (Thành phố Hồ Chí Minh, 1996)
   Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của PGS.TSKH. Trần Ngọc Thêm gồm 6 chương, trình bày về cơ sở lý luận cho cách nhìn hệ thống - loại hình về văn hóa Việt Nam, văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng - đời sống kinh tế, ...
  • Luật Hợp tác xã 

   Quốc hội (Chính trị Quốc gia, 1996)
   Luật Hợp tác xã đầu tiên của nước ta được Quốc hội Khoá IX thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác xã đổi mới và phát triển trong ...
  • Đạo mẫu ở Việt Nam. Tập 1: Khảo cứu 

   Ngô, Đức Thịnh (Văn hóa thông tin, 1996)
   Cuốn sách giúp cho người đọc tìm hiểu một cách tương đối cơ bản và toàn diện về Đạo mẫu, về phương diện tín ngưỡng tôn giáo cũng như các hiện tượng và các giá trị văn hóa đã được tích hợp xung quanh loại hình tín ngưỡng ...
  • Nam Kỳ cố sự 

   Nguyễn, Hữu Hiếu (Đồng tháp, 1997)
   Nam Kỳ cố sự là một tập các sưu tầm - biên soạn những chuyện kể dân gian ở Nam Bộ. Cuốn sách bao gồm truyền thuyết, giai thoại, truyện cười, truyện cổ tích của người Việt và người Khmer.
  • Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường 

   Đặng, Hoàng Dũng (Thống kê, 1997)
   Cuốn sách giới thiệu các văn bản pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường: Tuyên bố của Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường con người, về môi trường và phát triển. Các văn bản pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường gồm có: ...
  • Truyện cổ kinh thánh dành cho trẻ em 

   Mathews, Leonard (Văn hóa, 1997)
   Cuốn sách gồm hai phần là cựu ước và tân ước, với những câu chuyên vừa đúng với kinh thánh, nhưng lại mang tính giáo dục cao về lòng thật thà, đức hy sinh và sự cao cả của chúa Jesus. Cuốn sách không những dành cho các em ...