Now showing items 1-1 of 1

    • Quản lý bưu chính lý thuyết và ứng dụng. Tập 1 

      Nguyễn, Hoài Anh; Nguyễn, Quảng; Ao, Thu Hoà (Bưu điện, 2006)
      Cuốn sách gồm có 6 chương, tập trung vào những nội dung chính: Các dịch vụ bưu chính và tự động hoá quy trình khai thác bưu gửi, dự báo nhu cầu các dịch vụ bưu chính, ra quyết định trong quản lý bưu chính, quản lý chất ...