Now showing items 1-1 of 1

    • 50 năm xây dựng và phát triển 1957 - 2007 

      Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh, 2007)
      Cuốn sách được trình bày với nhiều nội dung về lịch sử phát triển trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, thời kỳ thành lập và các trưởng thành viên, học viện quốc gia kỹ thuật, thời kỳ ổn định và phát triển 1957 ...