Now showing items 30-49 of 783

  • Basic Algebra 

   Knapp, Anthony W. (Boston: Birkhäuser, 2006)
   Basic Algebra and Advanced Algebra systematically develop concepts and tools in algebra that are vital to every mathematician, whether pure or applied, aspiring or established. Together, the two books give the reader a ...
  • Basic Math and Pre-Algebra 

   Jerry, Bobrow (Hungry Minds, 2001)
   CliffsQuickReview course guides cover the essentials of your toughest classes. Get a firm grip on core concepts and key material, and test your newfound knowledge with review questions. Whether you're new to fractions, ...
  • Bài giảng môn học Đại số A1 

   Lê, Văn Luyện (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến... Đại số được xem như là ngành ...
  • Bài giảng Phương pháp số 

   Phan, Thị Hà; Phan, Đăng Cầu (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006)
   Nội dung sách gồm 6 chương: Chương 1 số xấp xỉ và sai số, chương 2 các phương pháp số trong đại số tuyến tính, chương 3 phép nội suy và hồi quy, chương 4 tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến, chương 5 tính gần ...
  • Bài giảng Phương pháp tính 

   Trường Đại học Hàng hải (Đại học Hàng hải, 2008)
   Trình bày các khái niệm sai số, cách tính gần đúng nghiệm của phương trình, cách tính gần đúng đạo hàm và tích phân; phép nội suy hàm và giải gần đúng phương trình vi phân thường.
  • Bài giảng Xác suất và Thống kê 

   Nguyễn, Đức Phương (Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
   Trình bày kiến thức về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, quy luật phân phối xác suất thông dụng, các định lý giới hạn, cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng của biến ngẫu nhiên và ...
  • Bài tập giải sẵn Giải tích I 

   Trần, Bình (Khoa học và Kỹ thuật, 2009)
   "Bài tập giải sẵn Giải tích I" trình bày các bài tập từ dễ, trung bình đến khó, đại diện cho các loại tương ứng với các phần lý thuyết theo chương trình toán giải tích hiện đại.
  • Bài tập giải sẵn Giải tích II và III: Tích phân nhiều hàm biến, phương trình vi phân, lý thuyết chuỗi 

   Trần, Bình (Khoa học và Kỹ thuật, 2009)
   Trình bày áp dụng phép tính vi phân vào hình học, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường và mặt, phương trình vi phân. Lí thuyết về chuỗi kèm theo phụ chương các công thức thông dụng.
  • Bài tập Hình học cao cấp 

   Nguyễn, Mộng Hy (Giáo dục, 2007)
   Tài liệu “Bài tập hình học cao cấp” của Nguyễn Mộng Hy được biên soạn với mục đích nhằm trình bày bài giải và hướng dẫn cách giải bài tập, ôn tập các kiến thức đã học ở trường phổ thông, trình bày các định nghĩa, định lý, ...
  • Bài tập Hóa học đại cương: Dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng 

   Lê, Mậu Quyền (Giáo dục, 2007)
   Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn cách giải các bài tập hóa học về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. Áp dụng nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động học. Cân ...
  • Bài tập Phương trình vi phân 

   Nguyễn, Thế Hoàn; Trần, Văn Nhung (Giáo dục, 2012)
   Quyển sách "Bài tập phương trình vi phân" là một tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành Toán, đồng thời có thể hỗ trợ cho các cán bộ giảng dạy trong các giờ chữa bài tập. Một số phần của tài liệu cũng có thể sử dụng làm ...
  • Bài tập Thiên văn 

   Phạm, Viết Trinh; Phan, Văn Đồng; Lê, Phước Lộc (Giáo dục, 1999)
   Tài liệu này được biên soạn với mục đích nhằm nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy bộ môn thiên văn học trong các trường đại học, giúp sinh viên có thể nắm vững hơn phần lý thuyết và ứng dụng vào làm bài tập.
  • Bài tập Toán cao cấp. Tập 1: Đại số và hình học giải tích 

   Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh (Giáo dục, 1997)
   Cuốn "Bài tập Toán cao cấp. Tập 1" được biên soạn với mục đích nhằm trình bày và hướng dẫn giải các bài tập đã được đưa ra trong tài liệu toán học cao cấp, giúp bạn đọc dần dần hiểu được các khái niệm toán học mới, nắm ...
  • Bài tập Toán cao cấp. Tập 1: Đại số và hình học giải tích 

   Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh (Giáo dục, 2006)
   Cuốn "Bài tập Toán cao cấp Tập 1: Đại số và hình học giải tích” được biên soạn với mục đích nhằm trình bày và hướng dẫn giải các bài tập đã được đua ra trong tài liệu toán học cao cấp, giúp bạn đọc dần dần hiểu được các ...
  • Bài tập Toán cao cấp. Tập 2: Phép tính giải tích một biến số 

   Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh (Giáo dục, 2007)
   Quyển "Bài tập toán cao cấp. Tập 2" đề cập những nội dung sau: Số thực, hàm số một biến số thực, giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, các định lý về giá trị trung bình, ...
  • Bài tập Toán cao cấp. Tập 2: Phép tính giải tích một biến số 

   Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hữu Quỳnh (Giáo dục, 2007)
   Bài tập Toán cao cấp tập 2 kết cấu gồm 8 chương trình bày các kiến thức bài tập về số thực, hàm số một biến số thực, giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, tích phân xác ...
  • Bài tập Toán cao cấp. Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số 

   Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh (Giáo dục, 2006)
   Cuốn sách" Bài tập Toán cao cấp. Tập 3" tập hợp các bài tập từ căn bản đến nâng cao của phép giải tích nhiều biến số với nhiều nội dung: Hàm số nhiều biến số, ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học, tích phân bội, ...
  • Bài tập Toán cao cấp. Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số 

   Nguyễn, Đình Trí; Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh (Giáo dục, 2006)
   Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Hàm số nhiều biến số. Chương 2: Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học. Chương 3: Tích phân bội. Chương 4: Tích phân đường, tích phân mặt. Chương 5: Phương trình vi phân.
  • Bài tập toán học cao cấp. Tập 1 

   Nguyễn, Đình Trí; Lê, Trọng Vinh; Dương, Thủy Vỹ (Giáo dục, 2007)
   "Bài tập toán cao cấp. Tập 1" gồm 6 chương với những nội dung: Chương 1: Tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức. Chương 2: Hàm số một biến số, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Chương 3: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát ...
  • Bài tập Toán học cao cấp. Tập 2 

   Nguyễn, Đình Trí; Lê, Trọng Vinh; Dương, Thủy Vỹ (Giáo dục, 2007)
   Bài tập Toán cao cấp Tập 2 giới thiệu đến bạn đọc từ chương 7 đến chương 11 với những nội dung: Hàm số nhiều biến số, tích phân kép, tích phân đường, chuỗi, phương trình vi phân.