Now showing items 78-97 of 783

  • Campbell Biology 

   Reece, Jane B. (Benjamin Cummings, 2011)
   Campbell Biology is the unsurpassed leader in introductory biology. Campbell Biology 9th Edition helps students keep sight of the “big picture” by encouraging them to: Make connections across chapters in the text, from ...
  • Career Ideas for Kids Who Like Science 

   Reeves, Diane Lindsey; Clasen, Lindsey (Ferguson, 2007)
   Provides activities to uncover individual traits and abilities, information about careers in science, description of career planning resources, explanations for personal roadmaps, and profiles of individual scientists.
  • Casyopée và việc dạy học khái niệm hàm số trong môi trường tích hợp nhiều cách biểu diễn hàm số 

   Đỗ, Thị Thúy Vân (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Luận văn được trình bày trong chương 2 và thông qua thực nghiệm tìm hiểu mối tương quan của nó và việc dạy học khái niệm hàm số trong môi trường tích hợp nhiều cách biểu. Chương 1 tổng hợp điều tra khoa học luận về khái ...
  • Catalyst 1: Writing from Reading 

   Jones, Steve; Kalbach, Suzanne (Heinle Cengage Learning, 2008)
   Connecting students' everyday experiences to different academic disciplines, catalyst uses a variety of readings as a springboard for writing.
  • Catalyst 2: Writing from Reading 

   Brems, Marianne (Heinle Cengage Learning, 2008)
   Connecting students' everyday experiences to different academic disciplines, catalyst uses a variety of readings as a springboard for writing.
  • Các bài giảng về Số học. Tập 2 

   Nguyễn, Vũ Lương (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006)
   Bài giảng này nhằm mục tiêu giới thiệu cho các em học sinh Trung học phổ thông chuyên Toán tin về các định lý cơ bản về đồng dư, phương trình nghiệm nguyên, hàm số học, cùng với các ví dụ và bài tập đi kèm với lời giải.
  • Các bài toán chọn lọc - 45 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ: Dành cho các lớp THCS, THPT 

   Hội Toán học Việt Nam (Giáo dục Việt Nam, 2009)
   Nhân kỉ niệm 45 năm xuất bản (1964 - 2009) ,Tạp chí Toán học và tuổi trẻ đã giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: " Các bài toán chọn lọc - 45 năm Tạp chí Toán học và tuổi trẻ". Cuốn sách bao gồm 450 đề toán hay với nhiều cách ...
  • Các bài toán hình học tổ hợp 

   Lê, Thị Bình (Thái Nguyên, 2009)
   Luận văn nghiên cứu về một số vấn đề về phân thức liên tục nhằm giới thiệu một cách tương đối hệ thống về phân thức liên tục và một số ứng dụng phân thức liên tục. Chương I: áp dụng Nguyên lí cực hạn vào giải các bài toán ...
  • Các công thức tích phân và ứng dụng trong lí thuyết hàm nguyên 

   Lê, Thanh Long (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Trong giải tích phức các công thức tích phân có một vai trò quan trọng. Các công thức này được sử dụng để nghiên cứu hàm nguyên, hàm phân hình, chỉ ra mối liên hệ của hàm nguyên và hàm phân hình với các không điểm và cực ...
  • Các nhân tố tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng 

   Lương, Đức Hữu (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2006)
   Mục đích nghiên cứu của luận văn này bao gồm những nội dung chính sau: Phân tích tình hình hiện trạng các nhân tố môi trường đầu tư của Lâm Đồng giai đoạn 2001-2005, qua đó rút ra những kinh nghiệm cho giai đoạn 2006 - ...
  • Các phân vị địa tầng Việt Nam 

   Tống, Duy Thanh; Vũ, Khúc; Đặng, Trần Huyên (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005)
   Giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học về các bồn trầm tích trong tiến hoá địa chất ở Việt Nam, địa tầng tiền Cambri khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ, địa tầng Paleozoi hạ, địa tầng Paleozoi trung, Paleozoi ...
  • Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý. Phần 1: Câu hỏi và bài tập 

   Nguyễn, Đình Triệu; Nguyễn, Đình Thành (Khoa học và kỹ thuật, 2001)
   Phần 1 cuốn sách bao gồm 2 nội dung Câu hỏi và bài tập và trả lời câu hỏi và bài tập Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Phổ hồng ngoại và Raman Chương 3: Phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phổ cộng hưởng từ nhân Chương ...
  • Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý. Phần 2: Câu hỏi và bài tập kiểm tra trắc nghiệm 

   Nguyễn, Đình Triệu; Nguyễn, Đình Thành (Khoa học và kỹ thuật, 2001)
   Phần 2 cuốn sách "Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý" trình bày các nội dung và triển khai các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm về: Phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại và khả biến, phổ cộng hưởng từ nhân, phổ khối lượng.
  • Các phương pháp xây dựng vành các thương của các vành không giao hoán 

   Nguyễn, Thị Lan Vinh (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Luận văn đã trình bày hai phương pháp để xây dựng vành các thương của các vành không giao hoán: phương pháp truyền thống gọi là địa phương hóa theo tâm tương tự như cách xây dựng vành các thương của các vành giao hoán, ...
  • Các tiên đề tách và định lý Matheron 

   Nguyễn, Thị Thanh Lý (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Đề tài nghiên cứu các tiên đề tách và các mở rộng của định lý Matheron. Chương 1 là chương kiến thức chuẩn bị. Chương này trình bày tóm tắt, cô động một số kiến thức về tôpô đại cương và một số lý thuyết liên quan, là cơ ...
  • Các điểm hữu tỷ trên các đường cong Elliptic trên trường hữu hạn 

   La, Hồng Ngọc (Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Đề tài trình bày một số kiến thức cơ bản, một số khái niệm và các kết quả nghiên cứu đã được công bố trong nhiều tài liệu về các chuyên ngành Toán: Các định lý cơ bản về các nhóm abel hữu hạn sinh, một số kết quả quen ...
  • Các điểm hữu tỷ trên các đường cong elliptic trên trường hữu tỷ 

   Trần, Thế Phục (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Luận văn mô tả cấu trúc nhóm của tập các điểm hữu tỷ E(Q) của đường cong Elliptic không kỳ dị E trên Q. Mô tả các điểm xoắn trên một số lớp đường cong Elliptic. Mô tả thuật toán xác định các điểm xoắn hữu tỷ trên đường ...
  • Câu hỏi trắc nghiệm Toán cao cấp. Phần 1 

   Nguyễn, Phú Vinh (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc các nội dung như: Vi phân hàm một biến, tích phân hàm một biến, chuỗi, ma trận – hệ phương trình tuyến tính, định thức, không gian vecto, hàm nhiều biến, số phức và tập hợp ánh xạ.
  • Cấp tăng và sự phân bố không điểm của hàm nguyên 

   Huỳnh, Thái Sơn (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
   Luận văn trình bày các tính chất của cấp tăng của hàm nguyên. Sau đó xem xét các tính chất liên quan đến phân bố không điểm của hàm nguyên.
  • Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học. Tập 1 

   Đào, Đình Thức (Giáo dục, 2007)
   Cấu tạo nguyên tử và liên kết Hóa học: Tập 1 được biên soạn nhằm trang bị cho bạn đọc các kiến thức cần thiết về mặt lý thuyết trên cơ sở đó để tiếp thu dễ dàng hơn những vấn đề lý thuyết trong giáo trình hóa học khác. Nội ...