Now showing items 341-360 of 783

  • Land Allocation in Vietnam’s Agrarian Transition 

   Ravallion, Martin (Washington, D.C., 2003)
   While liberalizing key factor markets is a crucial step in the transition from a socialist control-economy to a market economy, the process can be stalled by imperfect information, high transaction costs, and covert ...
  • The Language of Chemistry, Food and Biological Technology in English 

   Nguyễn, Thị Hiền (Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2009)
   Cuốn sách được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và công nghệ Sinh học theo kinh nghiệm các giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Hóa, Thực phẩm của các trường Đại học kỹ thuật ...
  • Lectures on Commutative Algebra 

   Ghorpade, Sudhir R. (Annual Foundation School, 2006)
   Lectures on Commutative Algebra includes contents: Rings and modules, noethrian rings, intergra extensions, dedekind domains, primary decomposition of modules.
  • Lectures on Differential Equations 

   Tracy, Craig A. (University of California, 2017)
   "Lectures on Differential Equations" consists of 9 chapters. Chapter 1: Introduction, Chapter 2: First Order Equations & Conservative Systems, Chapter 3: Second Order Linear Equations, Chapter 4: Difference Equations, ...
  • Lectures on Topics in Algebraic Number Theory 

   Ghorpade, Sudhir R. (Mathematisches Seminar, 2000)
   Lectures on Topics in Algebraic Number Theory includes contents: Field extensions, ring extensions, dedekind domains and ramification theory, class number and lattices.
  • Lehninger Principles of Biochemistry 

   Nelson, David L; Cox, Michael M (W. H. Freeman, 2004)
   The Fourth edition presents the fundamentals of biochemistry through selected topics, incorporating the most important recent developments and applications into its singular presentation of the field′s classic core. For ...
  • Linear Algebra and Its Applications. Fourth Edition 

   Strang, Gilbert (Cengage Learning, 2006)
   Renowned professor and author Gilbert Strang demonstrates that linear algebra is a fascinating subject by showing both its beauty and value. While the mathematics is there, the effort is not all concentrated on proofs. ...
  • Linear Algebra: Theorems and Applications 

   Yasser, Hassan Abid (InTech, 2012)
   This book contains selected topics in linear algebra, which represent the recent contributions in the most famous and widely problems. It includes a wide range of theorems and applications in different branches of linear ...
  • Linear and Nonlinear Programming 

   Luenberger, David G.; Ye, Yinyu (Springer, 2008)
   This book is intended as a text covering the central concepts of practical optimization techniques. It is designed for either self-study by professionals or classroom work at the undergraduate or graduate level for students ...
  • Linear Programming and Its Applications 

   Eiselt, H. A.; Sandblom, C.-L. (Springer, 2007)
   The purpose of this book is to describe the field of linear programming. While we aim to be reasonably complete in our treatment, we have given emphasis to the modeling aspects of the field. Accordingly, a number of ...
  • Logic Toán 

   Nguyễn, Đức Hồng; Nguyễn, Văn Vĩnh (Thanh Hóa, 2001)
   Cuốn sách "Logic toán" bao gồm: Đại số logic, logic vị từ, hệ toán mệnh đề. Logic và vấn đề dạy toán học, hàm logic mờ và hàm logic đa trị. Cuối mỗi chương đề có phần bài tập ôn tập và cũng cố kiến thức dành cho các bạn ...
  • Lôgíc quy nạp và vai trò của nó trong nhận thức khoa học 

   Nguyễn, Gia Thơ (Khoa học xã hội, 2005)
   Cuốn sách "Lôgíc quy nạp và vai trò của nó trong nhận thực khoa học" trình bày 3 chương với nội dung về lôgíc quy nạp và những điều kiện ra đời của lôgíc quy nạp phi cổ điển, lôgíc quy nạp hiện đại, những vấn đề và khuynh ...
  • Lớp các MD5 - Đại số với IDEAL dẫn xuất không giao hoán và các MD5 - Nhóm tương ứng 

   Nguyễn, Thị Mộng Tuyền (Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Nội dung của luận văn bao gồm phần mở đầu, ba chương nội dung và phần kết luận. Cụ thể: Phần mở đầu: Nêu xuất xứ của vấn đề và đặt bài toán nghiên cứu. Chương 1: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về nhóm Lie, đại số Lie, ...
  • Lược sử thời gian: Cập nhật và bổ sung nhân kỉ niệm lần in thứ 10 

   Hawking, Stephen (Trẻ, 2000)
   Giải thích các giai đoạn lịch sử của toàn bộ vũ trụ, từ lúc thoát thai trong một vụ nổ lớn dẫn đến các lỗ đen và các trạng thái quan sát được hiện nay của vũ trụ.
  • Lý thuyết Floquet đối với hệ phương trình vi phân đại số chỉ số 1 

   Bùi, Thị Huệ (Thái Nguyên, 2009)
   Luận văn này gồm 2 chương. Chương 1. Các kiến thức cơ sở: Nội dung chương này là hệ thống các kết quả của lý thuyết Floquet đối với hệ phương trình vi phân thường và các kiến thức cơ bản về hệ phương trình vi phân đại số. ...
  • Lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng 

   Đào, Thị Thanh thủy (Đại học Thái Nguyên, 2007)
   Nội dung luận văn gồm ba chương. Chương 1: Trình bày một số kiến thức cơ bản về trường định chuẩn không Acsimet, trường số p-adic, và một số tính chất đặc biệt về hàm phân hình trên trường không Acsimet áp dụng cho chương ...
  • Lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng nghiên cứu phương trình hàm 

   Lý, Anh Tiến (Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2008)
   Mục đích của luận văn là trình bày cơ sở lý thuyết Nevanlinna, đặc biệt là những phần liên quan đến bài toán phân tích hàm phân hình và trình bày một số kết quả gần đây trong lý thuyết phân tích hàm nguyên và hàm phân hình. ...
  • Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng tử 

   Nguyễn, Hoàng Phương (Khoa học và Kỹ thuật, 2002)
   Giới thiệu đại cương về lí thuyết các nhóm và lí thuyết biểu diễn nhóm. Các phương pháp lí thuyết nhóm trong cơ học lượng tử. Ứng dụng lí thuyết nhóm vào việc phân loại các trạng thái nguyên tử, hạt nhân và vật lí học các ...
  • Lý thuyết sự xác định duy nhất các hàm phân hình 

   Nguyễn, Công Minh (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Nội dung luận văn gồm 4 chương. Chương 1 trình bày tóm lược một số kiến thức chuẩn bị. Chương 2 trình bày các định lý liên quan đến tổ hợp các hàm phân hình, là bước chuẩn bị cho việc nghiên cứu sự xác định duy nhất các ...
  • Lý thuyết trường điện từ 

   Kiều, Khắc Lâu (Giáo dục, 2007)
   uốn sách gồm 4 chương trình bày các kiến thức về những định luật, các nguyên lý cơ bản của trường điên từ cùng các quy luật và tính chất lan truyền của nó trong chân không cũng như trong môi trường vật chất khác nhau. Sau ...