Now showing items 366-385 of 783

  • Mainly Natural Numbers: A Few Elementary Studies on Smarandache Sequences and other Number Problems 

   Ibstedt, Henry (American Research Press, 2003)
   This book consists of a selection of papers most of which were produced during the period 1999-2002. They have been inspired by questions raised in recent articles in current Mathematics journals and in Florentin Smarandache’s ...
  • Marine Biology 

   Castro, Peter; Huber, Michael E. (McGraw-Hill Publishing Company, 2003)
   This fourth edition covers the basics of marine biology with a global approach using examples from numerous regions and ecosystems worldwide. This introductory, one-semester text is designed for non-majors. Authors Castro ...
  • Mastering Technical Mathematics. Second Edition 

   Gibilisco, Stan; Growhurst, Norman (McGraw-Hill, 1999)
   The book is subdivided into 4 parts. Part 1, Arithmetic as an outgrowth of learning to count. Part 2, Introducing algebra, geometry and trigonometry as ways of thinking in mathematics. Part 3, Developing algebra, geometry ...
  • Mathematical Methods for Physics and Engineering 

   Riley, K. F.; Hobson, M. P.; Bence, S. J. (Cambridge, 2006)
   The third edition of this highly acclaimed undergraduate textbook is suitable for teaching all the mathematics for an undergraduate course in any of the physical sciences. As well as lucid descriptions of all the topics ...
  • Mega 2018: Luyện đề THPT quốc gia 2018 Hóa học 

   Trần, Văn Lục; Chu, Thị Hạnh (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017)
   Cuốn sách giới thiệu cho người đọc 12 bài test năng lực các chuyên đề kèm lý thuyết trọng tâm của môn Hóa học, đáp ứng nhu cầu luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
  • Mirrors and Reflections: The Geometry of Finite Reflection Groups 

   Borovik, Alexandre V.; Borovik, Anna S. (Springer, 2000)
   Mirrors and Reflections presents an intuitive and elementary introduction to finite reflection groups. Starting with basic principles, this book provides a comprehensive classification of the various types of finite ...
  • Môđun Cohen - Macaulay dãy 

   Nguyễn, Thị Nhung (Đại học Thái Nguyên, 2010)
   Luận văn gồm 3 chương. Chương 1 trình bày một số kiến thức cơ sở như lý thuyết bội, tính triệt tiêu của đối đồng điệu địa phương, môđun Cohen - Macaulay. Chương 2 giới thiệu khái niệm d-dãy, dd-dãy...Chương 3 nghiên cứu ...
  • Môđun đối đồng điệu địa phương và một số phạm trù con Serre 

   Phạm, Mai Lan (Đại học Thái Nguyên, 2009)
   Luận văn chia làm 2 chương. Chương 1 nói về phạm trù con Serre và một số chuẩn bị về môđun đối đồng điệu địa phương. Chương 2 trình bày về S-dãy, S-độ sâu và các kết quả về môđun đối đồng điệu địa phương.
  • Mối quan hệ giữa các P.I nửa nguyên tố và điều kiện của Ore và Goldie về sự tồn tại vành các thương. 

   Vũ, Thị Tuyết Mai (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Luận văn mong muốn làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các P.I nửa nguyên tố và các điều kiện của Ore và Goldie về sự tồn tại vành các thương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản của lý thuyết vành không giao hoán. Chương 2: Các phương ...
  • Mở rộng của giá trị tuyệt đối phi Archimede trên một trường 

   Đặng, Thị Thanh Thảo (Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Luận văn gồm có 3 chương. Chương 1: Các kiến thức cơ bản: trình bày định nghĩa giá trị tuyệt đối , giá trị tuyệt đối phi Archimedean, các điều kiện tương đương của giá trị tuyệt đối, giá trị tuyệt đối phi Archimedean, một ...
  • Một ngày khám phá rừng: Cẩm nang diễn giải môi trường với du khách tại các Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn Thiên nhiên 

   Đỗ, Trọng Hoài (Bộ Nông Lâm Nghiệp Bang Bavaria, 2009)
   Tài liệu tham khảo giúp bạn tìm hiểu rõ ràng về chương trình diễn giải trong du lịch sinh thái (trong tài liệu này là chủ đề rừng) và cách xây dựng chương trình diễn giải.
  • Một nghiên cứu Didactic về việc dạy học khái niệm tổ hợp ở trường trung học phổ thông Việt Nam và Pháp 

   Tạ, Thị Hoàng Hiệp (Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
   Luận văn gồm 4 chương. Chương 1: Trình bày việc phân tích khái niệm tổ hợp trong tiến trình phát triển lịch sử của các khái niệm, từ đó làm rõ những đặc trưng cơ bản của khái niệm. Chương 2: Trình bày việc phân tích các ...
  • Một số bài toán phân hoạch xích đối xứng trên các poset có hạng, hữu hạn 

   Thân, Thị Phương Trang (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Luận văn trình bày cả hai phương pháp (quy nạp và trực tiếp) để phân hoạch hai poset (P(S) và P(m)) thành các xích đối xứng và chỉ ra rằng cả hai phương pháp này đều như nhau. Sau đó, sẽ đi sâu vào cấu trúc của một phân ...
  • Một số bài toán về poset tôpô trên một tập cố định 

   Trần, Thanh Phong (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Bài toán về poset tôpô được nhiều nhà toán học quan tâm và còn rất nhiều bài toán mở. Nghiên cứu các bài toán về poset tôpô là vấn đề mang tính thời sự. Mục đích của đề tài nhằm nghiên cứu poset của tôpô Hausdorff trên một ...
  • Một số bất đẳng thức hình học 

   Hoàng, Ngọc Quang (Đại học Thái Nguyên, 2011)
   Luận văn giới thiệu một số bất đẳng thức hình học từ cơ bản đến nâng cao và mở rộng. Các bài toán về bất đẳng thức hình học được trình bày trong luận văn này có thể tạm phân thành các nhóm: Nhóm các bài toán mà trong lời ...
  • Một số dạng phương trình nghiệm nguyên 

   Thân, Văn Cương (Đại học Thái Nguyên, 2011)
   Mục đích chính của luận văn là nêu ra được một số dạng phương trình nghiệm nguyên và phương pháp giải của từng dạng. Cụ thể là phân loại được các dạng phương trình thông qua hệ thống bài tập giải phương trình nghiệm nguyên. ...
  • Một số kết quả nghiên cứu gần đây về các ánh xá chỉnh hình tách biến 

   Dương, Thị Hồng Ngọc (Đại học Thái Nguyên, 2010)
   Luận văn gồm 2 chương. Chương 1: Kiến thức chuẩn bị.Trong chương này chúng tôi trình bày các khái niệm miền xấp xỉ, tập đa cực, hàm cực trị tương đối, độ đo đa điều hoà dưới, chữ thập và ánh xạ chỉnh hình tách, không gian ...
  • Một số kỹ thuật giải bài toán tối ưu đa mục tiêu theo hướng quy về một mục tiêu 

   Ngô, Thị Bích Ngọc (Đại học Khoa học Thái Nguyên, 2011)
   Luận văn trình bày hai chương. Chương 1: Nêu những nét tổng quan về bài toán tối ưu đa mục tiêu, xuất phát từ một vài bài toán thực tế đến mô hình toán học tổng quát đồng thời cũng đưa ra một số phương pháp giải đã được ...
  • Một số kỹ thuật giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình 

   Võ, Thị Hoàng Ân (Đại học Đà Nẵng, 2015)
   Luận văn trình bày các kiến thức cơ bản về phương trình, bất phương trình và kỹ thuật giải các bài toán liên quan, một số hệ phương trình thường gặp và các kỹ thuật giải, một số các dạng phương trình, bất phương trình và ...
  • Một số lớp ánh xạ lồi và lõm trong không gian có thứ tự 

   Đinh, Công Minh (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
   Nội dung luận văn gồm có ba chương. Chương 1: Nhắc lại các khái niệm, các kết quả được sử dụng trong đó gồm có các khái niệm về không gian Banach với thứ tự sinh bởi nón, nguyên lí Entropy, định lí điểm bất động của ánh ...