Now showing items 580-599 of 783

  • Sách hướng dẫn học tập Giải tích 2 

   Vũ, Gia Tê (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006)
   "Sách hướng dẫn học tập Giải tích 2" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, lý thuyết trường, phương trình vi phân.
  • Sách hướng dẫn học tập Toán cao cấp (A2) 

   Unknown author (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006)
   Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức về lô gích toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và cấu trúc đại số, không gian véc tơ, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính, không gian véc tơ ...
  • Sách hướng dẫn học tập Toán rời rạc 

   Nguyễn, Duy Phương (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006)
   Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết tổ hợp thông qua việc giải quyết bốn bài toán cơ bản: Bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê và bài toán tối ưu. Và kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị như ...
  • Sản xuất thử nghiệm Zeolit A dạng bột và hạt dùng cho xử lý môi trường 

   Nguyễn, Hữu Phú (Viện Hóa học, 2005)
   Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolit A dạng bột trên cơ sở nguyên liệu Việt Nam với công suất vừa phải 10-15 tấn/năm. Hoàn thiện quy trình sản xuất zeolit hạt có kích thước thích hợp về thành phần, hình dáng và ...
  • Science of Weather and Environment 

   Bolger, Annette (Oxford Book Company, 2010)
   Weather is a set of all the phenomena occurring in a given atmosphere at a given time. Weather Phenomena lie in the troposphere. Weather refers, generally, to day-to day temperature and precipitation activity. Whereas ...
  • Siêu tâm của vành nửa đơn 

   Nguyễn, Thành Trung (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Luận văn được chia làm ba chương. Chương 1: Kiến thức cơ bản. Chương 2: Các định lý về tính giao hoán. Chương 3: Siêu tâm của vành nửa đơn.
  • Sinh học cơ thể 

   Nguyễn, Như Hiền; Vũ, Xuân Dũng (Giáo dục, 2007)
   Cuốn sách "Sinh học cơ thể" cung cấp cho bạn đọc kiến thức về chuyển hóa vật chất và năng lượng, tính cảm ứng của cơ thể, sinh trưởng và phát triển, sự sinh sản ở thực vậy và động vật.
  • Sinh học Phân tử tế bào và ứng dụng 

   Võ, Thị Thương Lan (Giáo dục, 2006)
   Sinh học phân tử (Molecular Biology) là một môn khoa học nghiên cứu giới sinh vật ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn này có phần trùng lặp với các ngành khác trong sinh học đặc biệt là di truyền học và hóa sinh. ...
  • Sinh học đất 

   Nguyễn, Xuân Thành (Giáo dục, 2007)
   Giáo trình "Sinh học đất" được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về hoạt động sống của hệ sinh vật trong đất như sinh học đất và các nhóm sinh vật chính thường gặp trong đất, sinh vật đất trong quá trình ...
  • So sánh sự phát triển bộ rễ và phân lập gen GmEXP1 liên quan đến khả năng kéo dài rễ của cây đậu tương 

   Bùi, Ngọc Bích (Đại học Thái Nguyên, 2012)
   Nội dung luận văn xác định được sự khác biệt về sự phát triển bộ rễ của một số giống đậu tương nghiên cứu, phân tích đặc điểm của trình tự gen liên quan đến khả năng kéo dài của rễ phân lập từ cây đậu tương.
  • So sánh tác dụng thủy phân đậu hũ bằng phức hệ enzyme của Bacillus subtilis sp. và Bacillus natto sp. để chế biến thức uống chức năng 

   Trương, Thị Như Hiếu (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Xác định được chủng vi khuẩn nào có phức hệ enzyme thủy phân đậu hũ tốt hơn để chế biến thức uống chức năng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và có vai trò probiotic. Xây dựng được quy trình sản xuất thức uống chức năng từ đậu ...
  • Solved and Unsolved Problems in Number Theory 

   Shank, Daniel (Chelsea Newyork, 1978)
   Much of elementary number theory arose out of the investigation of three problems; that of perfect numbers, that of periodic decimals, and that of Pythagorean numbers. Author have accordingly organized the book into three ...
  • Số học trên vành các số nguyên đại số 

   Lê, Quang Hào (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2005)
   Mục đích của luận văn này là dựa vào sự phân tích duy nhất của các ideal của vành các số nguyên đại số thành tích các ideal tối đại, xây dựng số học trên vành các số nguyên đại số.
  • Sổ tay Nhiệt luyện 

   Nguyễn, Chung Cảng (Khoa học và Kỹ thuật, 2006)
   Nhiệt luyện là một phương pháp tác động nhiệt độ lên vật chất nhằm làm thay đổi vi cấu trúc chất rắn, đôi khi tác động làm thay đổi thành phần hóa học, đặc tính của vật liệu. Chủ yếu của ứng dụng nhiệt luyện là thuộc về ...
  • Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam 

   Nguyễn, Thế Tưởng (Nông nghiệp, 2000)
   Cuốn sách bao gồm nhiều chuyên đề khác nhau trong lĩnh vực khí tượng thủy văn biển: Mực nước, sóng, gió, dòng chảy, nhiệt, muối, các yếu tố thủy hóa và cá yếu tố khí tượng. Các số liệu và kết quả thu được trong cuốn sách ...
  • Standard Mathematical Tables and Formulae 

   Zwillinger, Daniel (CRC Press LLC, 2003)
   Some of the new materials included in this edition are: game theory and voting power, heuristic search techniques, quadratic elds, reliability, risk analysis and decision rules, a table of solutions to Pell’s equation, a ...
  • Statistics for Engineers and Scientists 

   Navidi, William (McGraw-Hill, 2011)
   The idea for this book grew out of discussions between the statistics faculty and the engineering faculty at the Colorado School of Mines regarding our introductory statistics course for engineers. Our engineering faculty ...
  • Sử dụng một số bất đẳng thức thông dụng để chứng minh bất đẳng thức 

   Đặng, Văn Hiếu (Đại học Thái Nguyên, 2009)
   Luận văn này dành để trình bày một nhánh của lý thuyết bất đẳng thức – Các bất đẳng thức thông dụng. Ngoài phần mở đầu và danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm có 5 chương. Chương 1 : Phương pháp sử dụng bất đẳng thức ...
  • Sử dụng phương pháp Morris đánh giá độ nhạy cảm của các thông số trong mô hình Wetspa 

   Phạm, Phương Chi (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2009)
   Luận văn này được thực hiện tại Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Luận văn nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia “Phân tích độ nhạy và độ bất định của ...
  • Sử dụng phương pháp đơn hình để xác định đồng thời hằng số cân bằng của axit axetic và axit benzoic từ dữ liệu pH thực nghiệm 

   Nguyễn, Thị Bích Thủy (Đại học Thái Nguyên, 2011)
   Luận văn gồm 3 phần. Phần 1: Tổng quan. Phần 2: Xử lý kết quả thực nghiệm. Phần 3: Áp dụng các phương pháp đơn hình để xác định hằng số cân bằng của axit axetic và axit benzoic từ dữ liệu pH thực nghiệm.